Kommer regeringen och stödpartierna att hålla sams till 2022? Nej, svarar en majoritet enligt Ipsos.

Sverige fick till slut en regering som bygger på överenskommelse mellan S, C, MP, L och med stöd av V. Det är en helt ny form av blocköverskridande samarbete.

Ipsos har frågat väljare om de tror att denna lösning kommer att hålla mandatperioden ut eller om den kommer att spricka.

50 procent svarar att de tror samarbetet kommer att spricka.

33 procent tror att samarbetet håller till 2022.

Tilltron är något större hos väljarna som röstat på de samverkande partierna, men bara en knapp majoritet inom S, C, MP och L tror att samarbetet håller hela vägen.

Väljarna bedömer att det saknas samsyn i politiken mellan de samverkande partierna, men ändå tror majoriteten av dem som röstat på de inblandade partierna att samarbetet ska hålla.

– Man kanske ser att efter det som hänt är förutsättningarna dåliga för att hitta tillbaka till Alliansen och då är den enda vägen framåt i praktiken att hålla ihop det här mandatperioden ut, säger Nicklas Källebring på Ipsos till DN.