Många unga tjejer känner ett obehag av att passera killgäng på stan, eller gå ensamma hem i mörkret, det visar statistik från Region Uppsala.

Nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet har tidigare visat på hur otryggheten breder ut sig i landet. Och att särskilt kvinnor blir allt mer oroliga över att gå ut själva i det egna bostadsområdet.

I Uppsala har man följt upp utvecklingen med egna studier. De kommer fram till samma resultat. Den upplevda tryggheten bland tjejer minskar.

I rapporten ”Trygghet hos unga i Uppsala län”, har tjejer som går i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet i Uppsala fått frågan om de känner sig trygga på stan eller i centrum. Bara två av tio tjejer svarade ja på frågan. När undersökningen genomfördes för sex år sedan, svarade däremot fem av tio tjejer ja.

De som känner sig trygga har alltså minskat från 50 procent till 20 procent, vilket betyder att tryggheten mer än halverats på sex år.

För Mariet Ghadimi, grundare av Tris, Tjejers rätt i samhället, kommer det inte som en nyhet att många unga tjejer känner sig otrygga i Uppsala.

– Att tjejers rörelseutrymme reduceras ser jag som en allvarlig utveckling som inte begränsas till den skilda individens upplevelse av otrygghet. Det är ett strukturellt problem som inskränker tjejers frihet och rättigheter, och i förlängningen påverkar kvinnor generellt, säger hon till SVT.

– Oftast är det unga män som trakasserar tjejer genom att säga saker, vissla, stirra eller bete sig obehagligt.