De flesta svenska EU-parlamentariker vill inte avsluta förhandlingarna med Turkiet, och röstar emot utrikesutskottets förslag.

På onsdagskvällen röstade Europaparlamentet om förslag att avsluta medlemsförhandlingarna. Det antogs med 370 röstare för att avsluta mot 109 emot och 143 som avstod, rapporterar Deutsche Welle.

SD och L röstade för att avsluta förhandlingarna. S, M, KD, C, MP vill inte avsluta förhandlingarna.

– Vad måste maktens män i Turkiet göra för att övertyga de svenska entusiasterna att landet inte lämpar sig för EU-medlemskap, frågar Charlie Weimers, SD-kandidat i EU-valet i maj.

Utrikesutskottet i EU-parlamentet uppmanade på onsdagen medlemsländerna att formellt avbryta medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. Förhandlingar med Turkiet inleddes 2005 men har under de senaste åren i praktiken legat på is.

– Landets utveckling i riktning mot diktatur under islamisten Recept Tayip Erdogan har gått få förbi. Pressfriheten har strypts. Tiotusentals statsanställda har förlorat jobbet för blotta misstanken att de inte sympatiserar med det styrande partiet AKP. Erdogan själv har aktivt byggt upp ett islamistiskt nätverk där såväl Muslimska Brödraskapet i Egypten som palestinska terrororganisationen Hamas har ingått, säger Charlie Weimers.

– Socialdemokraterna och de borgerliga har länge byggt sin syn på Turkiet på fromma förhoppningar. Det mest radikala som kommit därifrån har handlat om att ”frysa” förhandlingarna.