Allt talar för att IS-terrorister inte kommer att dömas, utan får gå fria på svenska gator hur bestialiska övergrepp de än begått i Islamiska statens namn. Endast SD vågar lägga förslag som skulle göra det möjligt att ställa dem till ansvar för deras våld.

I gårdagens riksdagsdebatt om IS-återvändare stod alla partier handfallna, utom Sverigedemokraternas Adam Marttinen. Man fördömde terrorism, sexslaveri, halshuggningar och att bränna människor levande. Men konstaterade att Sverige ingenting kan göra för att de verkligen ska dömas.

En internationell tribunal hade varit bäst. Då hade de 150 IS-krigare som redan återvänt kunnat gripas och skickas till en tribunal som skulle kunna förläggas till närområdet, kanske Jordanien. Dit skulle också de 100 IS-krigare som ännu inte lyckats ta sig tillbaka till Sverige kunnat skickas. Men storpolitiken gör en sådan tribunal omöjlig. Ryssland och Kina lägger in veto mot en sådan.

Om Sverige som rättsstat ska kunna få mördare och våldsmän dömda, talar allt för att Sverige måste ta eget ansvar för det. Och det kan bara ske genom ny innovativ metodik, eftersom både M-ledd och S-ledd regering agerat synnerligen senfärdigt, sedan 2012-13 då andra länder kriminaliserade deltagande i terrororganisationer medan förslag från SD avvisades i Sverige.

Att tala om retroaktiv lagstiftning skär i hjärtat på den som håller rättsstaten högt. Och Adam Marttinen talar om retroaktiv lag (se referat nedan). Men egentligen är det inte handlingar som blir brottsliga i efterhand. Det som sker retroaktiv är att skapa ett nationellt juridiskt ramverk för att kunna döma vissa handlingar.

De aktuella handlingarna – övergrepp på civila och mördande i stor skala – är sedan Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget att betrakta som brott mot mänskligheten. Det är denna brottsrubricering en internationell tribunal skulle använda.

Men nu krävs alltså att vi skapar sådan rättsprocess i Sverige.

Kritikerna mot SD:s förslag är många och det heter att retroaktiv lagstiftning inte stämmer med västerländsk civilisation. Men då hävdar man att brott mot mänskligheten inte längre ska vara kriminaliserat. Då hävdar man att det är överensstämmande med västerländsk civilisation att cirka 250 IS-terrorister som kan ha begått brott av Breiviks slag ska få gå fria och aldrig ställas till ansvar.

Det är inte förenligt svensk rättstradition. De som misstänks för grova våldsbrott ska åtalas. Några andra konkreta och genomförbara förslag än de som Adam Marttinen och Sverigedemokraterna lagt fram finns inte.

Bäst hade naturligtvis varit om Sverige samtidigt som Norge för många år sedan stiftat lagar mot terrorresor och deltagande i terrororganisation. Men rädslan för att bli kallade islamofoba förhindrade partierna från att agera.

Det får inte hända igen. Åtala IS-terroristerna för brott mot mänskligheten i Sverige. Då krävs nya ramverk. Skapa dem!

*

REFERAT riksdagsdebatt 12 mars 2019

ADAM MARTTINEN (SD):

”Om vi ska ha en möjlighet att frihetsberöva någon av de IS-terrorister som i dag lever i vårt land är lagen om att kriminalisera deltagande i terroristorganisation den bästa utgångspunkten. Problemet är bara att lagen inte är retroaktivt gällande och att den ännu inte är på plats. Den lag som nu är på gång kommer därför inte att omfatta någon av dem som har rest till Islamiska statens terrorkrig.

Är det då fel att göra lagen retroaktivt gällande?

Det kan absolut vara tveksamt om personer har anslutit sig till Islamiska staten i tron att det är en välgörenhetsorganisation som ägnar sig åt fredliga arbetsmetoder. Då har dessa individer inte kunnat förutse att det kan finnas en rättslig problematik med att ansluta sig till Islamiska staten, och då ska en lag givetvis inte kunna vara kriminaliserande gentemot deras deltagande.

Men, fru talman, så är inte fallet med Islamiska staten. Islamiska statens propaganda med syfte att locka personer till sig har gått ut på att marknadsföra terrorism som en arbetsmetod för att nå organisationens syften. Samtliga som har rest har alltså varit väl medvetna om att deras stöd går till att oskyldiga människor torteras och mördas. Då tycker jag att kravet på ett retroaktivitetsförbud inte bara kan diskuteras, utan retroaktivitetsförbudet ska helt förbises när det kommer till kriminalisering av deltagande i Islamiska staten. Det är vi folkvalda politiker som avgör om ett sådant undantag är rimligt att göra.

Fru talman! Sverigedemokraterna kommer att rösta för att lagen om deltagande i terroristorganisation ska gälla retroaktivt, så att samtliga individer som har rest med uppsåt att stödja och delta i Islamiska statens terrorkrig träffas av lagen. Min uppmaning är att vi samlar ett brett majoritetsstöd i denna församling för detta förslag.”