Nestorn i ekonomisk forskning, Assar Lindbeck, anser normkollisionerna är de stora problemen med invandring, inte att den kostar välfärden stora summor.

Trots att han är 89 år fortsätter Assar Lindbeck att forska. Tidningen Forskning & Framsteg möter honom för intervju på hans arbetsplats, Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm där han arbetar två dagar i veckan.

Normer är viktiga

Hans fokus har på senare tid blivit betydelsen av normer i samhället. Normer är viktiga överallt, av två skäl, förklarar han. Dels för att de har konsekvenser för mänskligt beteende. Dels för att normer fungerar som begränsningar för vårt beteende.

– Ett normlöst samhälle skulle vara ett ruskigt samhälle. Myndigheter och lagar räcker inte för att kontrollera våra beteenden. Därför är normer viktiga.

SD har haft rätt om hur vi hjälper bäst

Lindbeck får frågan hur han ser på migrations- och integrationsfrågan.

– Som jag ser det har varje stat rätt att bestämma över sina gränser. Man bör ha en reglerad migration. Många blandar ihop öppenhet för kapital, varor och tjänster med öppenhet för människor. Det är inte samma sak! Jag menar att Angela Merkel och Fredrik Reinfeldt har varit mycket naiva. De saknade föreställningsförmåga om vad en nästan oreglerad migration kan leda till – som under hösten 2015, säger han och påpekar att man givetvis bör göra så mycket man kan för att hjälpa flyktingar.

– Men hur hjälper vi bäst? Genom att ge nära nog svensk levnadsstandard till ett par hundratusen människor i en värld med över 60 miljoner flyktingar? Vore det inte bättre att lägga dessa resurser – många miljarder kronor – på att hjälpa miljontals människor på plats? Där har Sverigedemokraterna enligt min mening haft rätt hela tiden. Man måste hela tiden fråga sig vad som är den mest effektiva hjälpen.

Kriminaliteten farligare än invandringens kostnader

När det gäller den omfattande invandringen till Sverige anser inte Lindbeck att de stora välfärdskostnaderna för invandringen är det främsta problemet. Det är istället kulturkrockarna, normkonflikterna och kriminaliteten.

– Invandringen till Sverige kostar en eller ett par procent av BNP, men det är inget stort problem. Det har vi råd med. Det är de sociala effekterna som är det stora problemet. Vi ser normkollisioner och en mängd andra stora problem. Detta ska vi försöka undersöka i vår kommande forskning.

– Vi vet att invandringen är en ödesfråga för Europa, och då måste vi forskare försöka förstå vad som driver den och hur vi ska förebygga ogynnsamma effekter, till exempel ghetton, kriminalitet, segregation och liknande. Den kriminalitet vi ser i många förorter, där folk inte längre vågar vittna eller ens anmäla brott – det är de väsentliga problemen som måste lösas!