Reaktionerna mot priset för ”Göteborgs bästa byggnad” är starka. Arkitekurtupproret har fått stor spridning på sin sågning av byggnaden som beskrivs som ”en övergiven industribyggnad i Tjernobyl”.

Det är en jury i Göteborg som utsett Kvibergs Krematorium till årets estetiskt bästa byggnad, färdigställd i staden 2018.

Motiveringen lyder: ”Det är ett säreget spel mellan kraft och tyngd å ena sidan och sinnlighet och experimentlusta å andra. Resultatet är en arkitektur, som lyckas vara både storslagen och intim, både tidlös och tydligt förankrad i nuet.”

Göteborgs bästa byggnad från annan vinkel.

Betongkomplexet är förvisso tidlöst – det är jävligt ful idag och kommer alltid att vara jävligt fult, som det heter i Arkitekturupprorets kommentarfält.

– Rena hånet, menar riksdagsman Jonas Andersson (SD) i Linköping som sitter i riksdagens kulturutskott.

– Svenska folket förtjänar mycket bättre än så här. Vi vill skapa bättre folklig förankring för den arkitektur som präglar våra offentliga miljöer, säger han till Samtiden.

– Klassisk arkitektur uppskattas av många människor i vårt land. Vi kan bygga Sverige betydligt vackrare.

– Vi vill ha arkitektur och offentliga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen och skönhet i byggandet. Det kan ske genom att bejaka historia och identitet kopplat till platsen och invånarna som bor där, säger Andersson.

– Den här byggnaden i Göteborg visar hur stor diskrepansen är mellan folk och experter. En större folklig förankring måste ske stadsbyggandet.

Hur kan en sådan förankring skapas, menar du?

– Vi har lagt förslag om att införa lagkrav så att varje kommun ska ha ett lokalt tillsatt skönhetsråd med möjligheter att påverka översiktsplaner och detaljplaner samt ny exploatering generellt.

I den riksdagsmotion som Andersson skrivit riktas svidande kritik mot beslutsfattandet kring arkitektur.

”Viktiga värden har förbisetts när arkitektur och offentlig konst antar uttryck som är alltför abstrakta, svårbegripliga och främmande för betydande delar av befolkningen. [Hos] allmänheten finns ett utbrett missnöje med modern arkitektur.”

*

Se mer: Arkitekturupproret om Göteborgs bästa byggnad, Göteborgs bästa byggnad 2018 utsedd i Svensk Byggtidning, Motion 2018/19:642 om Politik för arkitektur och offentliga miljöer