Att tvångsmässigt fördela föräldrapenningen mellan föräldrarna har svagt stöd i svenska folket, visar en undersökning från Yougov.

Bara drygt 13 procent stödjer dagens fördelning, där tre månader är reserverade per förälder, och bara 3 procent vill att en fjärde månad införs.

Samtidigt vill 30 procent ta bort all kvotering i form av pappamånader, så som Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna föreslår.

Den första pappamånaden infördes i föräldraförsäkringen för mer än 20 år sedan. 2002 tillkom ytterligare 30 dagar som inte kunde överlåtas till den andra parten och i dag handlar det om totalt 90 dagar som är reserverade för vardera förälder.

– Det känns väldigt omodernt. De yngre pappor jag pratat med tycker det känns givet att man ska vara hemma, säger Lars Arrhenius till Metro.

Han var regeringens utredare om en ny föräldraförsäkring som presenterades 2017. I utredningen föreslog han en tredelning av föräldraförsäkring som innebar att fem månader per förälder skulle reserveras och att en tredjedel av försäkringen skulle vara fritt överförbar.

Trots att stödet för detta kvotering och förmynderi är svagt vill utredaren och andra etablissemangsföreträdare köra över folket och låta politikerna bestämma. Föräldrarna själva kan inte få bestämma hur de planerar sin vardag eftersom det skulle bli ojämlikt, menar professor som Metro intervjuar.