Medan Sverige ska öppna gränserna med Januariöverenskommelsen, slår Tyskland in på en stramare linje i migrrationspolitiken.

Det är Angela Merkels efterträdare som partiledare i Kristdemokraterna,
Annegret Kramp-Karrenbauer, som nu intar en tuffare linje om migration. Det sa hon vid en workshop som partiet arrangerat med en rad experter på migration och säkerhetsfrågor.

– Vi måste göra allt vi kan för att förhindra att detta händer igen, sa hon om migrationsvågen 2015. ”Vi har lärt oss läxan.”

Detta ska ske genom en ”omfattande och noggrann övervakning av migrationen” som innebär ett ”tidigt varningssystem” när en ny kris är under uppsegling, rapporterar Deutsche Welle.

Annegret Kramp-Karrenbauer försvarade asylrätten men poängterade att de som missbrukar asylsystemet och begår brottsliga handlingar ska få en ”klar signal” om att detta är oacceptabelt. ”Vi har en rättsstat byggd på lag och ordning och vi tillåter inte att vi blir utnyttjade.”

Parlamentsledamoten Armin Schuster (CDU) presenterade slutsatserna som drogs av diskussionerna i genomförd workshop:

  • Partiet vill att asylansökningar ska behandlas vid EU:s yttre gränser, inklusive deportering av dem som får avslag.
  • Partiet vill se 10.000 fler poliser vid EU:s gränskontroller inom Frontex, till år 2020.
  • Eftersom det inte finns en fungerande yttre gränskontroll i nuläget måste Tyskland fortsätta att upprätthålla en egen inre gränskontroll där sådan behövs.
  • Den tyska polisen ska få sina befogenheter vidgade i syfte att bekämpa olagligt närvaro (”papperslösa”) i Tyskland.