Kommer Socialdemokratins samröre med palestinska Fatah och deras militanta gren att upphöra? Det blir frågan när regeringen nu föreslår skärpt terrorlagstiftning.

Allt samröre med terrororganisationer ska bli olagligt i Sverige från och med den 1 augusti i år, meddelar idag plötsligt justitieminister Morgan Johansson (S), som under mer än sex år motverkat och röstat ner alla sådana förslag i riksdagen.

I lagförslag kriminaliseras allt samröre med och deltagande i terroristorganisationer. Därmed ska ett bredare ”spektrum av aktiviteter” bli olagligt, sa justitieministern vid en pressträff vid lunchtid idag. Brottet ska kunna ge upp till sex års fängelse.

Ett skäl till att Socialdemokratin tidigare röstat ner förslag om skärpt terrorlagstiftning kan bero på att man har samröre med suspekta organisationer och partier. På partikongressen har Stefan Löfven hälsat palestinska Fatah välkomna med orden ”kära systerparti”.

Detta systerparti har nära band till al-Aqsamartyrernas brigader, som beskrivs som en militant gren av Fatah. Medier har visat att Fatah bidragit med finansiering av brigaderna och de använder Fatahs partiemblem på pressmeddelanden.

Frågan är hur Socialdemokraterna och utrikesminister Margot Wallström ska förhålla sig till Fatah om terrorsamröre blir olagligt i Sverige.

*

I riksdagen har Mattias Karlsson (SD) ställt frågor om detta till statsminister Stefan Löfven (S). Här ett utdrag ur protokollet:

Riksdagsdebatt 21 april 2016

Mattias Karlsson (SD): Sedan lång tid tillbaka är Socialdemokraterna medlem i Socialistinternationalen tillsammans med flera av världens mest blodbesudlade diktaturer. Man är också medlem i organisationen Progressive Alliance. I bägge dessa organisationer ingår den palestinska Fatah-rörelsen och MPLA i Angola. (…)

Den palestinska Fatah-rörelsen, som statsministern själv bjöd in till S-kongressen 2013 och omfamnade i termer av ”kära systerparti” har enligt den tyska tidningen Der Spiegel hållit sig med en partifinansierad tortyrkammare i Gaza. Man har förvägrat palestinierna demokratiska val. Man hyllar och avlönar terrorister. Organisationens väpnade gren har gjort sig skyldig till en rad blodiga terrorattentat mot civila, däribland barn. Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsministern hur väl han tycker att han och hans parti lever upp till det egna rådet om att vara noga med vilket sällskap man befinner sig i och agera på ett sådant sätt att det inte råder något tvivel om vilka värderingar man företräder.

Stefan Löfven (S): Vi har länge drivit en offensiv i Socialistinternationalen, exempelvis för att den ska präglas enbart av det som vi står för och ingenting annat. Fatah ingår där; det är helt rätt. Men Hamas ingår där inte. Hamas är däremot stämplad som en terroriströrelse, med rätta, och med den har vi inget samröre.

Mattias Karlsson (SD): Ett parti som Stefan Löfven kallar för ”kära systerparti” håller sig med egna tortyrkamrar och har en väpnad organisation, al-Aqsamartyrernas brigader, som går in och mejar ned barn och ungdomar på en bar mitzva-fest i Israel. Dem står du och omfamnar och kallar för kära systerparti! Vi har gjort misstag, men vi har aldrig samarbetat med terrorister, mördare och torterare. Det gör ni fortfarande, än i dag. Ska man kunna lära sig av sina misstag måste man först erkänna dem. Jag vill fråga statsministern: När du omfamnade Fatah och kallade dem för kära systerparti, visste du då att de ägnade sig åt våld och terrorism, eller tycker du bara att det inte är viktigt att undersöka om de partier som ni samarbetar med ägnar sig åt våld och mord?

Stefan Löfven (S): Fru talman! Jag tar det en gång till. Vi står upp för demokrati (…) Jag vill påminna om Sverigedemokraternas historia.