Det uppmärksammade avståndstagande som SVT gjorde mot Jimmie Åkesson i slutdebatten två dagar före valet har nu fällts av granskningsnämnden.

När debatten avslutats vände sig en programledare till kameran och dömde ut Jimmie Åkessons politiska uttalande:

– Det var grovt generaliserande och SVT tar avstånd från det, sa programledaren.

Nu fälls SVT för avståndstagandet eftersom det strider mot kravet om opartiskhet. Det beslutade idag granskningsnämnden, som är en del av Myndigheten för press, radio och tv.

I sin motivering skriver nämnden att sättet som SVT:s markering gjordes på riskerade att framstå som ett politisk ställningstagande, och att det faktum att avståndstagandet gjordes i anslutning till en partiledardebatt spelade in i bedömningen.

Även idag, när fällandet rapporteras, väljer flera medier att inte återge Åkessons replik utan klipper av efter halva repliken så att Åkessons budskap återigen ska missförstås.

Åkesson replikerade i integrationsfrågan:

– ”Bara invandrare får jobb så kommer allt att lösa sig” – så har alla de här sagt hela tiden. Det händer inte, det blir inte så. Därför måste man ställa frågan varför det är så svårt för de här människorna att få jobb. Det är för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige och det är klart att då är det- [Annie Lööf avbryter] -svårt att få jobb. Då måste man få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättningar att passa in i Sverige. Men de här partierna har mött de nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, sa Åkesson.

SVT har, efter valet, sagt att man inte ska göra den här typen av avståndstaganden eftersom de kan missförstås.