Under riksdagens utrikespolitiska debatt pressade Markus Wiechel (SD) utrikesministern om att palestinska terrorister belönas samtidigt som svenskt bistånd är omfattande till området.

I replikväxling med utrikesminister Margot Wallström (S) tog Markus Wiechel upp att svenska bistånd går till det palestinska området där den palestinska myndigheten belönar dömda terrorister.

– Vi vet sedan länge att palestinska myndigheten betalar ut löner till terrorister. De sprider antisemitism. Det är en genomkorrupt organisation som Sverige fortsätter att göda med pengar. Borde inte svenskt bistånd användas för att få till en förändring?

Utrikesministern svarade att biståndet går ut på att stödja det palestinska folket och få till stånd ett stabilt statsbygge.

– Inget svenskt bistånd går till den palestinska myndigheten. Det kanaliseras via FN, Världsbanken och civila organisationer. Om och när vi får rapporter om missbruk åtgärdar vi det, sa Wallström.

Wiechel lyfte fram den större bilden om biståndet ger effekt.

– Utvecklingen i det här området blir inte bättre. Även om svenskt bistånd inte direkt går till den palestinska myndigheten, så är det trots allt så att biståndet möjliggör för en negativ utveckling att fortsätta. Bevisen på att dömda terrorister får pengar är många, sa Wiechel.

Öka sanktionerna mot Ryssland

Under debatten ställdes frågor om Sverigedemokraternas syn på Ryssland, som Markus Wiechel (SD) besvarade.

– Vi ser med oro på utvecklingen i Ryssland och har i motion här i riksdagen förespråkat ökade sanktioner mot Ryssland. Redan i partiets första försvarspolitiska program för mer än 20 år sedan varnades för utvecklingen i Ryssland samtidigt som den militära nedrustningspolitiken av svenskt försvar kritiserades. En nedrustning som Moderaterna tyvärr bidrog till.

– Vår syn på Ryssland är tydlig. Vi är kritiska mot den auktoritära, antidemokratiska riktning som vi ser i Ryssland. Vi har vid upprepade tillfällen fördömt förtryck i landet och av Ryssland i andra länder, avslutade Wiechel.