När Simförbundets ordförande var kritisk mot att flickor använder slöja därför att det strider mot att pojkar och flickor är jämlika, fick hon avgå. Svenska värderingar kommer alltmer i andra hand.

Det var när Riksidrottsförbundet publicerade bilder med en flicka i hijab som Ulla Gustavsson tog upp problemet med denna klädsel. Hon menar att det är fel av Riksidrottsförbundet att normalisera slöjan, ett plagg som ger uttryck för värderingar som hon menar bryter mot Riksidrottsförbundets egen värdegrund. Där hävdas att pojkar och flickor, män och kvinnor ska kunna idrotta och delta i sportaktiviteter på lika villkor.

Om svenska värderingar står mot islamistiska, vilka är det då som gäller?

Med tanke på att Gustavsson utsattes för hätsk kritik och fick avgå som ordförande i Svenska simförbundet är det bara att konstatera att svenska värderingar kommer i andra hand.

– Det är djupt oroande att föräldrarnas religiösa föreställningar trumfar flickornas rätt att vara barn, menar etikdoktorn Ann Heberlein.

– Jag är enig med Gustavsson i hennes ställningstagande, fortsätter Heberlein, om att slöjan går i clinch med uppfattningen att män och kvinnor är jämlika, har samma rättigheter och ges samma möjligheter.

Heberlein konstaterar att oavsett om man betraktar slöjan som ett kulturellt uttryck eller en religiös symbol, så ingår slöjan i ett kluster av idéer och uppfattningar kopplade till kön, sexualitet, heder, anständighet och renhet. Slöjan ingår i en kyskhetskultur som förespråkar åtskillnad mellan könen, som definierar flickor och kvinnor som ”bra” respektive ”dåliga” och ger uttryck för tydliga uppfattningar angående vad som är passande respektive opassande för flickor och kvinnor.

Därför lyfter Heberlein förslaget om ett förbud mot slöjor på flickor i grundskolan, av den anledningen att slöjan dels hindrar flickan från att leka fritt och obehindrat, dels blir till en barriär mellan henne och de barn som inte bär slöja.

I riksdagen har sedan många år Richard Jomshof (SD) lagt förslag om slöjförbud i skolan. I motion (2018/19:33) skriver han:

”Den muslimska slöjan är en islamistisk symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Den torde därmed strida mot allt som vårt jämställda, demokratiska och sekulära samhälle står för.

Jag menar därför att det ska införas ett förbud mot muslimsk slöja i den svenska för- och grundskolan, ett förbud som ska gälla såväl lärare som elever.”

Det är illavarslande att en idrottsledare tvingas avgå sedan hon försvarat svenska värderingar. Dessa värderingar tycks inte längre vara överordnade i vårt eget land. Det visar hur viktigt det är att Sverigedemokraterna och andra goda krafter står upp för de traditioner och värden som formats hos oss och givit oss trygghet, välstånd och frihet.