Väljarna i M och KD har nu mycket lägre förtroende för C och L. Och C- och L-väljarna har allt större förtroende för S, enligt ny analys från opinionsinstitutet SKOP.

Annie Lööf (C) hävdar att hon vill värna om allianssamarbetet, trots att hon nu ska utarbeta statsbudgeten som stödparti till den S-ledda regeringen.

Men hennes C-sympatisörer blir alltmer välvilligt inställda till S-samarbete. Samtidigt som M- och KD-väljarna blir alltmer skeptiska till C och L.

När ledande politiker agerar, får det effekt i opinionen.

Jämfört med i riksdagsvalet är det i januari en större andel av Centerpartiets och Liberalernas sympatisörer som tycker att det är bättre med en rödgrön regering än med ett extra val, skriver Örjan Hultåker vid SKOP i Svensk Tidskrift.

Den borgerliga splittringen återspeglas tydligt i hur de olika partiernas väljare har ändrat uppfattning om näst bästa parti.

Sommaren 2018 ansåg 41 procent av Centerpartiets och Liberalernas sympatisörer att M eller KD var deras näst bästa parti. I januari 2019, strax före regeringsbildningen, hade den andelen sjunkit till 33 procent.

Ännu större var förändringen hos Moderaternas och Kristdemokraternas sympatisörer. Före valet ansåg 52 procent att C eller L var näst bästa parti. I januari hade den uppfattningen imploderat till bara 20 procent.

”De borgerliga partierna må ha gemensamma värderingar i många frågor”, skriver Hultåker, men den spricka som nu har uppstått kan lätt ”utvecklas till en ravin”.