Centerpartiet vill driva igenom generösare regler för anhöriginvandring och införa ”humanitär skyddsgrund”. Läkare slår larm om att detta skulle urholka sjukvårdens resurser.

Det kommer att innebära att läkarna i svensk sjukvård kommer att utsättas för påtryckningar om vem som ska bedömas som tillräckligt sjuk eller ensam för att få stanna i Sverige. Detta samtidigt som sjukvården redan nu inte räcker till för de människor som redan finns i landet.  

– Om Centerpartiet får som de vill står vi inför enorma problem, skriver överläkare Stefan Krakowski i debattartikel i Expressen.

Centerpartiet vill erbjuda uppehållstillstånd till personer som lider av svår sjukdom eller känner sig ensamma, med allt vad det skulle innebära i form av massiva insatser från sjukvårdens sida, resurser som vi inte har.

”Faktum är att svensk sjukvård inte räcker till för de människor som redan finns i landet.”

Artikelförfattaren menar att läkarna kommer att utsättas för påtryckningar när de nu dras in i asylprocessen och ska bedöma vilka som är tillräckligt sjuka eller ensamma för att få stanna i Sverige.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen från 2015 beräknas ungefär 20–30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lida av någon form av psykisk ohälsa. Alla behöver naturligtvis inte vård men om nya regler införs där fysisk och psykisk ohälsa är ett asylskäl i sig, i stället för en reaktion i väntan på ett asylbeslut, står vi inför enorma problem, menar Stefan Krakowski