På pressträff under eftermiddagen presenterade Jimmie Åkesson partiets toppkandidater inför Europaparlamentsvalet i maj. För första gången kan konservativ EU-kritik få betydande inflytande i EU-parlamentet.

Flera andra svenska partier har helt bytt ut sina toppnamn inför EU-valrörelsen. Sverigedemokraterna väljer en blandning av kontinuitet på förstaplatsen, men Peter ”Nalle” Lundgren, och förnyelse på plats två och tre.

Peter Lundgren, förstanamn för andra gången

Idag är Peter Lundgren, 56, en framträdande parlamentariker som nominerats till Parliament Magazine’s MEP Awards som en av de mest betydelsefulla ledamöterna. Men när han valdes i förra valet 2014 var det något helt nytt för honom.

– Utkliven ur lastbilen tog jag plats i EU-parlamentet. Det blev en stor omställning och en ny intressant resa, sa lastbilsföraren från Jönköping, som under de gångna fem åren byggt ett omfattande kontaktnät i Bryssel.

Nu vill han höja ambitionerna och se till att de konservativa EU-kritikerna i partigruppen ECR växer och blir en av de två största grupperna i parlamentet. Idag är kristdemokratiska gruppen (med M och KD) störst och socialistgruppen (med S) näst störst.

Konkurrerar med soffan

När Jimmie Åkesson presenterade partistyrelsens val av toppkandidater slog han fast målsättningen att SD ska öka i valet, från två till tre mandat. Han sätter inte högre mål, eftersom valdeltagandet brukar vara lågt i dessa parlamentsval och Sverigedemokraterna främst konkurrerar med soffan.

Åkesson hoppas dock att den nya vinkling som Sverigedemokraterna intar i EU-politiken, ska få fler att gå och rösta. Partiet har inte ändrat sin grundhållning om att överstatlighet är fel, men konstaterar att det på kort sikt finns goda möjligheter att byta riktning för EU inifrån.

Jessica Stegrud, från näringslivet och känd från sociala medier

Nummer två på valsedeln blir Jessica Stegrud, 48, som inte varit partiaktiv förut utan arbetat som ekonom i privata näringslivet, framför allt inom energisektorn.

Stegrud har sedan migrationskrisen 2015 varit aktiv samhällsdebattör i sociala medier där hon kritiserat det som sker. Och starkt försvarat yttrandefriheten, inte minst rätten att ifrågasätta den förda migrationspolitiken och dess effekter i form av minskad trygghet.

Stegrund bor i Skåne, men är uppvuxen på Gotland vilket hörs på pressträffen.

Charlie Weimers, tog tidigt strid för konservativa värderingar

Få som följt svensk politik har kunnat undgå Charlie Weimers, 36, som blir trea på valsedeln. Han blev omskriven i tidningar redan 1999 då han som tonåring tog strid för konservativa värderingar, något som då ansågs väldigt kontroversiellt.

Han var länge aktiv i Kristdemokraterna, blev ungdomsförbundets ordförande och profilerade det mer som konservativt. Han var anställd i Socialdepartementet under alliansregeringens tid, och har också varit kommunalråd i hemkommunen Hammarö i Värmland.

De senaste åren har han varit verksam för i Bryssel. Nu arbetar han för konservativa partigruppen ECR där Sverigedemokraterna ingår.

– För första gången kan vi nu bryta inriktningen mot superstat, sa Weimers och syftade på att många konservativa och EU-kritiska partier ser ut att gå framåt i valet.

De andra partierna talar gärna om att begränsa EU, men ingår i partigrupper där centralisering är den inslagna vägen. ECR kan som en stor partigrupp ändra på dynamiken i EU-parlamentet och tvinga fram begränsningar av EU-budgeten och stoppa högre medlemsavgift för Sverige, som i vissa förslag föreslås öka med 40 miljarder kronor, vilket motsvarar 2/3 av polisens budget.

Grupp med konservativa, inte med nationalistpartier

På fråga från journalister om hur bred den konservativa gruppen i EU-parlamentet får bli, klargjorde Jimmie Åkesson att SD vill samverka med andra konservativa EU-kritiker, men att det finns en skillnad gentemot mer renodlade nationalistpartier som har en annan syn på Ryssland, bland annat.

– Vi kan samarbeta i enskilda frågor med såväl Jonas Sjöstedts vänstergrupp som Le Pens nationalister, men när det kommer till organiserat samarbete är det viktigt att hålla distansen, sa Åkesson.