I konsumentundersökning utförd av Sifo mäts hur mycket folk gör långflygningar. C-väljare flyger betydligt mer än SD-väljare.

När det gäller långa flygresor, utanför Europa, uppger 35 procent av de över 13.000 svarande mellan 16 och 80 år att de under de senaste två åren gjort långflygningar utanför Europa.

Svaren har sedan delats upp per parti på dem som uppgivit att de röstar på ett visst parti.

Svaren indikerar att C-väljare och MP-väljare flyger betydligt mer än SD-väljare på långa flygningar och därmed bidrar mer till nedsmutsning och klimatförändringar.

31 procent av SD-väljare har rest långväga med flyg de senaste två åren, medan nästan 40 procent av C-väljarna och mer än 36 procent av MP-väljarna gjort sådana flygresor.