Nära en miljon invandrare på sex år. Det rapporteras i Statistiska Centralbyråns senaste befolkningsstatistik.

Det var främst ett högt invandringsöverskott som ligger bakom den svenska folkökningen och så har det varit varje år sedan 1993, skriver SCB som förklaring till att Sverige nu har en folkmängd som uppgår till 10.230.185 personer.

Under 2018 invandrade 132.602 personer till Sverige. Vanligaste födelselandet var Syrien med 14.387 personer, Afghanistan med 8.093 personer, Indien med 7.311 personer. Därefter följer Irak och Iran. Men mer än hälften av invandrarna är födda i andra länder än de tio vanligaste.

Födelseöverskott

Det andra skälet till ökat invånarantal är att fler föds i landet än som dör.

Under 2018 föddes 115.832 barn i Sverige vilket var 0,4 procent eller 416 fler än under 2017. Det föddes 56.298 flickor och 59.534 pojkar vilket motsvarar cirka 106 pojkar per 100 flickor.

Samtidigt avled 92.185 personer vilket var 0,2 procent eller 213 personer fler än året innan. Något fler kvinnor än män dog. Under 2018 dog 46.769 kvinnor och 45.416 män.