Skälet till att SD lyfter frågan om att utreda retroaktiv lagstiftning är att Sverige släpar efter andra länder när det gäller att komma åt IS-terroristerna.

I tisdags meddelade Sverigedemokraterna att man vill utreda om IS-återvändare kan straffas för handlingar som kriminaliserats efter att de begicks.

– Det är viktigt att vi får en möjlighet att åtala personer som är eller kan vara farliga för Sverige, säger SD:s rättspolitiska talesperson Adam Marttinen.

Han hänvisar till Regeringsformen som ger riksdagen rätt att bestämma om undantag från förbudet att straffa personer retroaktivt, om det krävs ”i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris”.

– Vi vill få riksdagen att pröva de här terrorlagarna mot den skrivelsen, säger Marttinen.

Jurister är kritiska mot att SD föreslår retroaktiv lagstiftning.

Samtidigt ger experter på terrorism SD rätt om att den svenska lagstiftningen släpar efter. Först 2016 blev det förbjudet med terrorresor. Men de flesta av dem som reste ner till IS gjorde det 2014–2015, och kan alltså inte dömas enligt den lagen.

Fortfarande finns inte heller någon lag som förbjuder deltagande i en terroristorganisation, och terrorforskaren Magnus Ranstorp är kritisk.

– Det har varit en kedjereaktion av senfärdighet när det gäller lagstiftningen. Nu lever vi med konsekvenserna, säger han till TT.

Ingen återvändande IS-terrorist har dömts

Cirka 300 personer har sedan 2012 rest från Sverige till Syrien och Irak för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupper. Ett 50-tal av dem förmodas vara dödade. Omkring 100 personer bedöms finnas kvar i konfliktområdet. Hittills har ingen av de 150 personer som återvänt från IS till Sverige dömts för brott kopplade till deras extremistiska verksamhet.

– Det innebär dels att säkerheten kan påverkas negativt, om de här personerna inte kan låsas in och straffas för det de gjort. Det innebär också att oerhört grova förbrytelser förblir ostraffade och det är ju direkt stötande, säger Hans Brun, senior analytiker vid Försvarshögskolan.

Trots detta menar inrikesminister Mikael Damberg (S) att Sverige inte är en frizon för islamska terrorister. Han hänvisar till att en ny lag som kriminaliserar delaktighet i och samröre med terroristorganisationer ska träda i kraft i augusti 2019 – sju år efter att problemet blev akut.

De borde inte fått återvända

För mig är det enkelt: De som krigar för någon annan än Sverige och mot våra västerländska traditioner borde inte få återvända. De har visat att man inte är lojal med Sverige och vårt styrelseskick och har då inte i landet att göra.

I riksdagsdebatter har Sverigedemokrater förespråkat att möjligheten att återkalla medborgarskap för IS-krigare, även i de fall det leder till statslöshet, måste undersökas.

Såväl alliansregeringen och den rödgröna regeringen har varit senfärdiga och därför har vi nu många härdade terrorkrigare i landet. Det är svårt att bestraffa dem för brott begångna i Mellanöstern eftersom bevis blir ytterst svåra att samla in. De borde ha blivit kvar i närområdet och dömts på plats.

Och nu då?

Att retroaktivt kriminalisera terrorismresor och deltagande i terroristorganisation från tidpunkten då det funnits kännedom om Islamiska statens terrorbrott, är en väg som Adam Marttinen vill utreda.

Eftersom det handlar om krigsfara och potentiellt dödshot mot svenska befolkningen är det helt rätt att utreda den möjligt, och ställa värdet av att minska terrorhotet mot rättsstatens princip om att inte ha retroaktiv lagstiftning. Jag är tveksam till att bryta mot den principen, men vi måste faktiskt klargöra hur högt priset för den principen kan bli, i form av dödade i nya terrorangrepp. Om vi inte ska fortsätta vara naiva måste vi våga göra tuffa avvägningar. Och göra dem i öppen och fri debatt.

En annan väg vore att sätta upp en internationell krigstribunal så som man gjorde efter folkmordet i Rwanda och kriget på Balkan. Då kan de IS-terrorister som finns i Sverige och andra västländer fängslas och ställas till ansvar för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

*

Se mer: Expressen i SD: IS-återvändare ska kunna straffas retroaktivt, Aftonbladet i Svårt att ställa IS-svenskar inför rätt