Nu försöker justitieminister Morgan Johansson att låta tuff mot IS-krigare, men av riksdagsarbetet framgår att han motsatt sig åtgärder som SD föreslagit i många år.

Ännu fler IS-krigare vill nu komma ”hem” till Sverige, sedan Islamska statens brutala styre pressats tillbaka. Medierna fylls med snyftreportage där de som nyss var beredda att hugga huvudena av otrogna kristna, nu vädjar till ”svenskarnas ödmjukhet och svenskarnas rättvisa”, som en av dem sa i Aktuellt på måndagskvällen (25/2).

Socialdemokraterna försöker samtidigt ge en bild av att man är hård mot terroristerna.

Men när exempelvis statsminister Stefan Löfven (S) i söndags sa att Sverige inte ”avser att hjälpa” IS-anhängare med svenskt medborgarskap att komma tillbaka till Sverige, menade han bara att Utrikesdepartementet inte kommer att betala deras hemresa. Om IS-krigarna dyker upp vid svenska gränsen kommer Löfven inte alls att stoppa deras inresa.

Justitieminister Morgan Johansson (S) har samma budskap när han säger sig bli provocerad av IS-terrorister som anser att nu plötsligt passar Sverige och säger ”hjälp mig hem”. Johansson säger i SVT:s Agenda att ”vi har inget självklart ansvar för de människorna som sitter där”.

Men när de dyker upp vid gränser kommer Johansson att släppa in dem, på samma sätt som han redan låtit omkring 150 IS-krigare redan återvända.

Johansson har ju också i riksdagen aktivt motverkat att åtgärder ska vidtas mot återvändande terrorister.

När Richard Jomshof (SD) den 13 januari 2014 lämnade förslag (motion 2013/14:Ju7) om att skärpa lagstiftningen ”så att alla utländska medborgare med kopplingar till islamistiska nätverk eller andra terroristnätverk ska utvisas skyndsamt och ges ett livstidsförbud att återvända”, då argumenterade Morgan Johansson emot det i Justitieutskottet, tillsammans med alla andra gamla partier. Johansson och majoriteten ansåg att gällande regler var ”väl avvägda” och avstyrker Jomshofs motion.

I riksdagen röstade Sverigedemokraterna för förslaget att de med kopplingar till terroristnätverk ska utvisas, medan alla andra partier röstade mot.

*

Endast SD röstade för utvisning av IS-terrorister i riksdagen den 2 april 2014.

*

Se mer: Justitieutskottets betänkande (2013/14:JuU12), Expressen.