Migrationsverket delar ut rabattkort till migranter så att de kan få billigare medicin och lägre patientavgifter i svenska sjukvården. De är så populära att polisen slår larm om att de också förfalskas.

Den illegala handeln med Migrationsverkets rabattkort, officiellt ”LMA-kort för utlänning i Sverige”, är omfattande enligt polisen.

– Det är nog ingen som har svårt att få tag i ett LMA-kort, säger gränspolischefen Patrik Engström till Metro.

Korten är värdefulla i det ”skuggsamhälle” som växer fram i Sverige och består av dem som fått avslag på asyl men ändå stannar här. I detta är kriminalitet en del av vardagen, men ger också ökade säkerhetsrisker för samhället.

Omfattningen av förfalskningarna har gränspolisen inte klart för sig eftersom många ärenden läggs ned istället för att överlämnas för analys hos Nationellt Forensiskt Centrum.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp har länge efterlyst mer resurser för inre och yttre gränskontroll, för att komma tillrätta med problematiken.

Ett LMA-kort ska bekräfta rätten att vistas legalt i Sverige under tiden som asylansökan behandlas. Formellt sett är kortet inte en id-handling men godtas av många aktörer som ett sådant, enligt polisen. Kortet innehåller inte de säkerhetsdetaljer som en riktig id-handling, typ körkort eller pass, vilket gör dem enkla att förfalska.

Förfalskade kort är attraktiva också därför att de ger förmåner i svenska välfärden, exempelvis lägre patientavgifter och lägre pris på medicin.

Även äkta LMA-kort säljs eftersom Migrationsverket inte kräver tillbaka kort från dem som inte längre har rätt till dem.

Än mer attraktivt blir det, eftersom inget händer med den som inte lämnar tillbaka kortet. Att falskeligen använda LMA-kort resulterar inte i något straff. Myndigheterna reagerar med en axelryckning.

Enligt polisen säljs LMA-kort för omkring 2000 kr och de kan köpas på den dolda delen av internet.

Innehavarna av förfalskade kort gynnas också av att det är omständligt för polisen att kontrollera om ett LMA-kort är äkta. Det krävs att man kontaktar ledningscentralen som måste vända sig till Migrationsverket för att kontrollera om kortet är giltigt.

Sverige har fått internationell kritik mot den slapphet som råder vid yttre och inre gränskontroller. Schengenutvärderingen i höstas poängterade att Sverige både har bristande strategier för kontroller och att samverkan mellan berörda myndigheter är undermålig.