LO är delaktig i att öppna upp arbetsmarknaden för lönedumping och införande av marknadshyror. LO tycks vara mer lojal mot S än sina medlemmar, skriver SD-företrädare i debattartikel.

Vilka följderna blir för löntagarna av den Januariöverenskommelse som träffats mellan S och C/L diskuteras av riksdagsledamöterna Alexander Christiansson (SD) och Magnus Persson (SD) som båda sitter i arbetsmarknadsutskottet.

”Som ett resultat av den så kallade januariöverenskommelsen tillsammans med de liberala partierna har Socialdemokraterna gått med på att ’modernisera’ arbetsrätten genom att göra det lättare för företag att avskeda sina anställda. Man har även beslutat att öppna upp för lönedumpning i form av låglönejobb, samt införa marknadshyror.”

LO-ledningen är delaktig i beslutet att luckra upp arbetsrätten eftersom LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott (VU).

Det verkar ”viktigare för LO att försvara det forna arbetarpartiet och deras nyfunna planer att försvaga den svenska modellen än att faktiskt företräda sina egna medlemmar och deras intressen”, skriver SD-riksdagsmännen.

Deras slutsats är att Sverigedemokraterna ”i dag är det enda partiet som på allvar värnar om såväl arbetstagarnas trygghet som företagarnas möjligheter att bedriva sin verksamhet i Sverige”.