I Karlskrona föreslog Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige skulle säga nej till böneutrop från moskéns minaret. Men majoriteten röstade för.

Det blev en lång och intensiv debatt i fullmäktige om Sverigedemokraternas motion som föreslog förbud mot religiösa utrop på allmän plats i Karlskrona.

Med röstsiffrorna 39-29 beslutade kommunfullmäktige att avslå SD-motionen.

Den islamiska kulturföreningen i Karlskrona har nu ”alla tillstånd som behövs från polisen och kommunen”, uppger P4 Blekinge på torsdagskvällen.

SD:s ståndpunkt är att religionsfrihet även innebär en rätt att slippa ta del av religiösa budskap som ropas ut till allmänheten.

Sverigedemokraterna föreslog ändring av i den lokala ordningsstadgan så att ”inga religiösa utrop får göras på offentlig plats”. Det tillhör religionsfrihet att slippa höra religiösa budskap, som ett böneutrop.

– Man ska inte påtvinga någon, säger Robert Andersson (SD).

Men majoriteten ställde inte upp på ett förbud mot böneutrop.

Vänsterpartiet är ett av partierna som stödjer de islamska utropen. Partiet bestred SD:s påstående om att de muslimska böneutropen handlar om en maktdemonstration. 

– Det handlar om rop som talar om att det är bön för de som vill komma. Det handlar inte alls om att man tagit över området som nån typ av gängkriminalitet, som det nästan låter som här, sade Åsa Gyberg-Karlsson (V).