En av gärningsmännen som attackerade synagogan i Göteborg dömdes till utvisning, vilket överklagades. Nu har Högsta domstolen fastställt utvisningen.

Högsta domstolen har prövat tre fall för att klargöra praxis för utvisningsbeslut av utlänningar som dömts för brott i Sverige.

Ett ärende gäller en statslös man som har dömts för rån, en syrisk man som dömts för grov våldtäkt och en man som dömts för brandbombsattacken mot synagoga i december 2017. I alla tre fallen dömer Högsta domstolen till utvisning.

Mest uppmärksammat är sistnämnda fallet där den 23-åring gärningsmannen, som tillsammans med två andra genomförde brandbomsattacken, betraktas som medborgare i Palestina. Hovrätten upphävde tingsrättens utvisningsbeslut med hänvisning till att en utlänning inte får utvisas till ett land där denne skulle kunna utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling.

Det var riksåklagaren som överklagade hovrättsdomen till HD, bland annat på grund av att hovrätter på olika håll i landet har dömt olika i fråga om utvisning av dömda brottslingar.

– Den bedömning som HD har gjort i det här fallet är att det inte finns stöd för ett konkret, individuellt hot mot honom, säger Karl Axel Öberg,
justitiesekreterare vid HD till TT.

Tydlig vägledning

HD:s domar kommer att underlätta för såväl domstolar som åklagare.

– Det är ett väldigt tydligt avgörande och jag är väldigt nöjd med att vi har fått en så tydlig vägledning. Jag tycker att det här är bra och pedagogiskt, säger My Hedström, byråchef på Åklagarmyndigheten.

23-åringen ska efter avtjänat fängelsestraff i Sverige att utvisas, men innan en utvisning verkställs görs en prövning av Migrationsverket. Verkets beslut kan sedan överklagas till migrationsdomstolarna. Det finns således fortsatta möjligheter att hindra utvisning.