Det är bra om Moderaterna nu ändrat sig, men väljarna bör komma ihåg att partiet många gånger aktivt röstat emot förslag om återkallade medborgarskap i riksdagen.

Det är inte bara så att Moderaterna vägrar samtala med riksdagens tredje största parti, man röstar också konsekvent emot förslag från SD, exempelvis krav om att riksdagen ska ändra lagarna så att medborgarskap ska kunna återkallas för terrorister och för dem som på oriktiga grunder fått svenskt medborgarskap.

Ta exempelvis riksdagsmotionen Krafttag mot utlänningar med kopplingar till islamistiska terroristnätverk (2013/14:Ju387) av Richard Jomshof från 2 oktober 2013. Där föreslås att de som ägnat sig åt terrorbrott och landsförrädisk verksamhet måste kunna bli fråntagen sitt medborgarskap. Motionen röstades ner av alla utom SD (se protokoll nederst).

Motionen kritiserade redan då regeringen Reinfeldt för inaktivitet: ”Trots situationens allvar, är regeringen förvånansvärt passiv och verkar vara handlingsförlamad när det gäller det islamistiska hotet.”

Nu, sex år senare, skriver Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer att det finns två situationer där internationella konventioner medger att medborgarskap återkallas. Flera grannländer kan återkalla medborgarskap vid felaktiga uppgifter vid ansökan om medborgarskap, samt då allvarliga brott begåtts mot staten.

Han menar att det ”varit bättre om dessa regelverk redan varit på plats”. Felet ligger hos den M-ledda regeringen som vägrade stödja sådana förslag i riksdagen.

Den medborgarskapsutredning Strömmer själv ledde 2013 resulterade bara i att alliansregeringen föreslog att det skulle vara lättare att ha dubbla medborgarskap och att en medborgarskapsceremoni skulle bli obligatorisk i kommunerna.

Moderaterna har alltså vägrat att vidta åtgärder när man kunnat. Naturligtvis i sällskap med S och övriga gamla partier. Enbart SD har haft en rak och konsekvent linje.

Det väljarna bör fundera över är vilka partier som menar allvar med att värna det svenska och skydda landet från återvändande terrorister. Moderaterna har här svikit. Under åtta år som statsministerparti gjorde man inte mycket, och det som gjordes var i fel riktning.

Samtidigt är det bra om Moderaterna ändrar sig. Men för att det ska bli trovärdigt behöver man erkänna att man gjorde fel när man avslog de förslag som i många år framförts av Sverigedemokraterna. Annars framstår de nya tongångarna mer som löst snack än något man verkligen menar.

*

Alla i riksdagen utom SD röstade 2 april 2014 ner förslag om möjlighet att dra in medborgarskap.