På torsdagen beslutade Folketinget i Danmark om ett historiskt paradigmskifte i invandringspolitiken. Istället för integration ska fokus ligga på att få migranter att återvända till sina hemländer.

Det antagna paketet med lagändringar som kommit till på initiativ av Dansk Folkeparti har brett stöd i parlamentet av såväl den borgerliga regeringen som Socialdemokraterna.

Lagpaketet ändrar fokus från integration till att migranternas hemvändande, skriver Berlingske Tidende.

Hur många fler migranter som faktiskt kommer att sändas hem kan regeringen inte ge någon siffra på.

– Vi förväntar oss en märkbar effekt, men vi kan inte ange ett tal, säger invandrarminister Inger Støjberg (liberala Venstre).

Bara tillfälligt uppehåll i Danmark

Socialdemokraterna röstade för det samlade förslaget, även om partiet har invändningar mot vissa delar av det, som att integrationssatsningarna ska minska. Partiordförande Mattias Tesfaye (S) menar att den största effekten handlar om att förändra den attityd med vilken samhället möter nyanlända.

– Folk kommer att möta ärligare besked om att man bara får göra ett tidsbegränsat uppehåll i Danmark, säger S-ledaren.

Det handlar om en lång rad lagändringar som skall ändra på det faktum att nio av tio nyanlända hittills har blivit kvar i Danmark permanent.

Återvända så snart det är fredligt nog

Målet är att de nyanlända skall skickas tillbaka när det är fredligt nog i deras hemländer.

– Nu ska folk vända tillbaka till närområdet. Jag anser att vi kan börja att skicka syrierna som är här hem, sa Dansk Folkepartis talesperson Christian Langballe under gårdagens debatten i parlamentet.

Detta sedan Udlændingestyrelsen (danska migrationsverket) och Dansk Flygtningehjælp i en rapport konstaterar att det blivit säkrare att färdas i de regioner i Syrien som kontrolleras av regeringsstyrkor. I flera provinser är säkerheten hög, uppger DR.

– Sedan den syriska regeringen tog full kontroll över Damaskus-provinsen i maj 2018, är säkerhetsläget betydligt förbättrat, står rapporten fast.