Hur omfattande bidragsfusket är vet vi inte, men Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket har tidigare bedömt att det kan handla om 10-20 miljarder kronor årligen.

Under förra året utökade myndigheterna sin samverkan och kontroll av utbetalningar. Dessutom gjordes flera lagändringar som gav Skatteverket större möjligheter att utreda misstänkt fusk, bland annat genom möjlighet att göra kontrollbesök vid bostäder och avregistrera falska identiteter från folkbokföringen. 

– 2018 lämnade vi nästan tusen underrättelser till Försäkringskassan om felaktiga utbetalningar från deras system, säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket till Sveriges Radio.

Under beteckningen välfärdsbrott ingår en mängd områden, allt från bidragsfusk med falska identiteter och bokföringsadresser till felaktiga avdrag.

– Exempelvis tar man hit en socialt utsatt EU-medborgare för att etablera en identitet. Man ser till att den personen får underlag för att visa på en falsk anställning och därmed kan folkbokföras i Sverige, säger Tobias Wijk.

Dessa identiteter får sedan fiktiva inkomster och kontrolluppgifter så att de får möjlighet till bidrag från exempel Försäkringskassan.