EXKLUSIV INTERVJU med Jimmie Åkesson. Vilken är Sverigedemokraternas linje inför EU-valet?

Konservativa partier i Europa som länge haft kritisk hållning till EU driver i dag en reformistisk linje. Det är en strid mot federalisterna som driver på för ännu mer maktförskjutning till Bryssel.

Inför Europaparlamentsvalet i maj betonar Jimmie Åkesson att det gäller att vara konstruktiv och ta strid mot den här utvecklingen och stoppa den.

– Svenska folket har rätt att vara herrar i eget hus, samtidigt som vi ska samarbeta med våra grannländer. Det är egentligen inte svårt att hålla båda tankarna i huvudet samtidigt, säger Jimmie Åkesson.

– För närvarande finns inga utsikter för att få majoritet i riksdagen för folkomröstning eller för att Sverige ska lämna EU i närtid. Då menar jag att vi ska vara en konstruktiv kraft i Europaparlamentet och göra vad vi kan för att återföra makt till de enskilda medlemsstaterna.

– Det är vår ideologiska grund. Vi vill ha självbestämmande. Vi vill ha makten att forma vår egen lagstiftning i Sverige. Och vi tycker att alla andra länder i Europa också ska ha den rätten.

– Samtidigt är vi starkt för frihandel. Sverige är ett litet exportberoende land som behöver handla med länder i vår omvärld, i synnerhet i vår närhet, säger Jimmie Åkesson.

På frågan om partiets valmanifest kommer att innehålla en kursändring svarar Åkesson nej.

– Det är ingen kursändring, utan en förstärkning av våra ideologiska principer om självbestämmande och nationell suveränitet. Vi tror inte på överstatlighet och federalism. Men EU är den institution som finns för organiserat samarbete i Europa.

– Om jag hade fått bestämma själv, hade jag hellre sett en annan form av samarbete i Europa redan idag. Man får arbeta på de fronter som finns. Just nu är Europaparlamentet en intressant plats att forma ett nytt samarbete. Då tycker jag att vi ska bidra konstruktivt tillsammans med våra vänner från andra länder i det arbetet.

– Partiet föreslår hur vi ska kunna reformera EU till att bli något annat än vad det är idag. Jag gillar den linjen. Nu är det full fart. Det är inte så många månader kvar till valet, säger Jimmie Åkesson.

Lyssna på hela intervjun här: