Den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör i nuläget det största hotet mot Sverige, sa Säpochef Klas Friberg under Folk och försvars konferens i Sälen.

Hotet från terrorismen är fortsatt förhöjt.

– Den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör i nuläget det största hotet mot Sverige, konstaterar Säkerhetspolisen.

Förutom hotet från terrorismen betonar Säpochefen att underrättelsehoten mot Sverige är mer omfattande än på flera år. Ett omfattande arbete behöver nu göras i skyddsvärda verksamheter för att minska sårbarheterna.

– För att möta underrättelsehotet måste vi reducera de sårbarheter som finns, det är hela samhällets ansvar och något vi alla måste prioritera högre, menar Klas Friberg.

Det finns betydande brister i säkerhetsarbetet hos myndigheter och företag men tanke på att Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder.

Friberg betonade vikten av att säkerhetsskyddsarbetet kommer att ta tid och måste få kosta pengar.

– I det här arbetet är det viktigt att inte bara mäta effektivitet i pengar. Ökad kvalitet, ett bättre säkerhetsskydd, är också effektivitet, sa Friberg.