Sverige uppvisar större förakt mot demokratin än länder som Polen och Ungern. Riksdagen struntar i svenska folkets utslag i riksdagsvalet när man fördelar poster i krigsdelegationen.

Det talas mycket om att demokratin är hotad i Polen och Ungern därför att de konservativa regeringarna ändrar på vissa lagar. Men när man exempelvis ändrade pensionsåldern för domare, gjordes det lika för alla. Dessutom har regeringspartierna i dessa länder haft stor folklig uppslutning i val och vunnit klara majoriteter för sin politik.

I Sverige särbehandlas partiföreträdare från Sverigedemokraterna. Partiet ges inte de positioner som väljarkåren önskar.

Det skedde första gången i höstas, då landets tredje största parti uteslöts från ordförandeposter i riksdagens utskott. Partiet med 17,5 procent av väljarna bakom sig fick noll, medan partier som fick 4,4 procent tilldelades flera poster.

Nu har samma sak hänt i fördelningen av poster i den viktiga krigsdelegationen, som vid behov kan ersätta riksdagen om Sverige skulle vara i krig eller krigsfara. De gamla partierna har gått ihop mot det nya partiet och förvägrat SD några presidieposter.

– De andra partierna frångick helt praxis där partiets storlek avgör vilken position de får, säger Mattias Karlsson, (SD), gruppledare i riksdagen.

Talmannen är ordförande och därutöver utses tre vice ordförandeposter. Regeln har varit att dessa utses utifrån väljarstödet. Utöver M, som har talmansposten, borde således S, SD och C besätta de tre viceposterna. Men när krigsdelegationens sammanträde valdes en V-företrädare på SD:s plats, trots att V inte ens har hälften så många väljare som SD.

Förra mandatperioden utsågs SD-företrädare som andre vice, men nu struntade de andra partierna i väljarnas demokratiska val och strök riksdagsledamoten Paula Bieler som Sverigedemokraterna nominerat till posten.

– Vi upplever att SD som parti har inställningar som är problematiska, säger Hans Ekström (S).

Detta är antidemokratiskt på en helt annan nivå än de anklagelser som riktas mot Polen och Ungern. De svenska partierna struntar helt i folkets demokratiska val. Det gör man inte i Polen och Ungern. Där reformerar man utifrån det mandat man fått av folket.

Om man i något annat land på samma sätt som i Sverige satt sig över valresultatet genom att gå i kartell mot ett parti som har ett brett och växande folkligt stöd och bara därför att det hotar de gamla partiernas makt, förnekat partiet dess proportionella och rättmätiga parlamentariska positioner hade vi inte tvekat att betrakta det som utslag av fascism.

Det verkliga hotet mot demokratin i Sverige utgörs av de partier som inte respekterar att svenska folket till mer än en sjättedel stöder Sverigedemokraterna och ser dem som sina representanter i riksdagen.

Det riktigt allvarliga är att man inte bara framför antidemokratiska tyckanden i ord, utan att man i handling fattar antidemokratiska beslut som direkt hotar våra mest grundläggande institutioner. Man föraktar öppet demokratin genom att inte följa den fördelning som svenska folket vill ha.