Inför det att S-regeringens utredning om rätten till personlig assistans läggs fram på torsdag finns stark oro bland berörda.


Regeringen beslutade 2016 att utreda lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS), inklusive rätten till personlig assistans. Uppdraget var att föreslå besparingar, eftersom regeringen beskrev de ökade kostnaderna för assistansersättningen som ”starkt oroande”.

– Stämningen är förtvivlad, säger Mikael Klein vid Funktionsrätt Sverige till Dina pengar/TT.

Sverigedemokraternas talesperson i funktionshinderfrågor, Carina Ståhl Herrstedt säger i en kommentar:

– Jag är djupt oroad över vad utredningen kan leda till. Vi vet inte ännu exakt i detalj hur förslaget kommer se ut, men det finns skäl att anta att utredningen färgats av de ursprungliga besparingskraven. I så fall får såväl valfrihet, livskvalitet och medkänsla stå tillbaka, och det kan jag inte ställa mig bakom, säger hon.

Redan före det att utredningen tillsattes hade regeringen meddelat Försäkringskassan att de borde försöka bryta kostnadsutvecklingen för den statliga assistansersättningen. Det kunde bara ske genom en strängare tillämpning av reglerna, exempelvis blev det svårare att få assistanshjälp med sondmatning.

– Det har blivit tuffare för både barn och vuxna att få personlig assistans. Utvecklingen har pågått länge men eskalerat i en takt jag inte trodde var möjlig. Jag hör fler och fler föräldrar som säger att de inte orkar längre utan behöver ansöka om plats på boende för sitt barn. Jag har inte ord för hur fruktansvärt jag tycker att det är, säger Maria Persdotter, ordförande i Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU).

Den kraftiga nedmontering av alla LSS-insatser har pågått de senaste åren, då allt mer av statens resurser gått till migrationspolitiken.