Ett av de mest konkreta löftena i Löfvens regeringsförklaring var att invandringen kommer att öka. Det blir lättare med Anhöriginvandringen och därmed blir Sverige åter mer attraktivt för asylsökande.

En av punkterna i Januariöverenskommelsen, JÖKen, mellan S, C, L och MP var att underlätta för ökad invandring. Detta löfte fullföljde idag Stefan Löfven i regeringsförklaringen. ”Asylrätten ska värnas i Sverige” och ”samtidigt ges alternativt skyddsbehövande lika rätt till familjeåterförening som flyktingar”.

I den tillfälliga lag som infördes 24 november 2015, då ministern Åsa Romson (MP) grät på presskonferensen, innebar striktare regler kring vilka som får begära att anhöriga får uppehållstillstånd i Sverige. Dessa regler ska regeringen nu släppa på, så att invandringen ökar. Migrationsverket har beräknat att över 300.000 personer kommer till Sverige de tre kommande åren om tillfälliga lagen luckras upp (122.000 asylsökande och 181.000 anhöriginvandrare).

Nu deklarerar statsministern att lättnader ska ske.

Påminner om Reinfeldt

På denna nya inriktning då man släpper på invandringen igen reagerar Jimmie Åkesson.

– Det oroar mig att man nu återgår till en migrationspolitik som påminner om mycket om den vi hade före katastrofen 2015. Den påminner mycket om Fredrik Reinfeldts retorik, vilket tyder på att man inte förstått vad många av de allvarliga problem vi har beror på, sa Åkesson till SVT.

– Prioriteringarna har jag också synpunkter på. Jag är övertygad om att de ekonomer som säger att slopande av värnskatten är bra, men det är inte en prioritering jag gör. Jag vill sänka skatten för de som tjänar minst.

– Min förhoppning är att vi efter alliansen så småningom kan bilda en kraftfull konservativ opposition, summerade Åkesson.

SD-touch

Samtidigt fanns en hel del formuleringar som kopierar budskap som Sverigedemokraterna länge framfört och som både S och andra partier motsatt sig. Här är några:

  1. ”En nationell plan för studiero och trygghet i skolan ska tas fram. Mobilförbud införs … Elever som hotat eller utsatt andra för våld ska lättare kunna stängas av eller omplaceras.”
  2. ”Polisyrket ska vara attraktivt … Polisen ges rätt att besluta om kameraövervakning på allmän plats.”
  3. ”Dömda som inte medverkar i vård och behandling ska få tiden i fängelse förlängd.”
  4. ”Deltagande i terroristorganisationer kriminaliseras.”
  5. ”Pensionen höjs för dem som arbetat ett helt yrkesliv till låga löner. De har kämpat för Sveriges välstånd. Nu ska de få den respekt de förtjänar. ”
  6. ”Pensionärsskatten slopas.”

Det är frågor som kräver att man hävdar auktoritet i skola och på gator och torg. Och frågor där man hävdar välfärden åt dem som levt och verkat i Sverige hela sitt liv. Detta har SD prioriterat, men varken borgerliga eller rödgröna regeringar.

Räknar vi ord, så nämndes brott 17 gånger, EU/Europa 17 ggr, klimat 16 ggr, ’arbets’- 16 ggr, barn 15 ggr, företag 10 ggr, skatt 8 ggr, välfärd 6 ggr.

Nu tas udden av dessa prioriteringar när Stefan Löfven i sin regeringsförklaring prioriterar också allt annat, vilket i praktiken betyder att han inte prioriterar något. ”Allt till alla”-hållningen undergräver trovärdigheten i budskapet.

Ingen röd tråd

Den här förklaringen ger ingen vägledning om hur Socialdemokratin ska hantera de mycket olika krav som C och L ställer å ena sidan, och V ställer å den andra. Löfven slänger ut nätet brett och vill täcka in allt.

Om man försöker hitta en röd tråd, en övergripande ideologisk inriktning, letar man nog förgäves. Det spretar åt alla håll. Även SD-budskap fångas in.

Löfvens budskap finns över hela skalan, vilket betyder att den inte bottnar någonstans. Därför kommer den här regeringen att i mycket hög grad fångas av omvärldshändelser. Det kan sluta var som helst.