Jaha, då blir det fortsatt S-MP regering med Stefan Löfven, nu med C, L och V som stödpartier. Därmed har ett nytt vänsterliberalt block bildats.

Till demokratins kärna hör att väljarkåren ska kunna utkräva ansvar av regeringsmakten och kunna sparka de styrande och tillsätta oppositionen.

Men nu försöker flera partier att ludda till det. Trots att C, L och V röstar fram regeringen Löfven II hävdar de att de är oppositionspartier. Men de utgör ändå regeringsunderlaget och kommer att ha makt över regeringens politik. Det betyder att de är en del av regeringsmakten. De är inte en del av oppositionen.

Väljarna bör noga begrunda att Socialdemokratin nu ska genomföra mycket av det man under valrörelsen lovade att bekämpa, exempelvis marknadshyror, uppluckrad arbetsrätt och sänkt skatt för höginkomsttagare. Väljarna har också att begrunda sveket från C och L som i valrörelsen sa att Ulf Kristersson var deras statsministerkandidat, men som nu släpper fram Stefan Löfven, efter att ha röstat nej till Kristersson.

När riksdagen imorgon tillsätter Stefan Löfven som statsminister blir det också startskottet för en ny blockpolitik. Vi får ett vänsterliberalt block med fem partier: S, C, V, L och MP.

Oppositionen manifesteras med de tre partier som röstar nej till Löfven: M, SD och KD.

Det som rör till det är att C och L hävdar att de inte ingår i det vänsterliberala blocket, och samtidigt hävdar M och KD att de inte är intresserade av en samlad konservativ konstellation.

Men för den som vill göra en varudeklaration för väljarna behöver man gå på hårda fakta. Och fakta av största betydelse är hur man röstar om statsminister. Här går en tydlig gräns mellan de som röstar nej och de som inte gör det.

Sverige har från imorgon två nya block: vänsterliberala mot konservativa.

Det blir intressant att se väljarnas betyg på det nya politiska landskap som därmed har skapats – efter valet.

Eftersom det är så stora förändringar som skett till följd av betydande svek mot vad som sades av partierna i valrörelsen, borde väljarna fått ge sin dom i ett extraval i april.

För tillfället har partierna undvikit den möjligheten. Men med tanke på att C och L anser att V inte ska ha något inflytande, medan V anser att man blivit lovade inflytande av S, kan den regering som tillträder imorgon bli kortvarig. Och när dessa otydligheter fällt regeringen, borde det bli extraval innan nästa regeringsbildning påbörjas.

Demokrati mår inte bra av att politiska makthavare är luddiga, ger motstridiga besked och vägrar erkänna vilken parlamentarisk roll man har.

Väljarna måste kunna utkräva ansvar. Det sker bäst genom extraval.

Ju förr, dess bättre.