Uppemot 1.500 privatflygplan väntas till klimattoppmötet i Davos.

Medan man på World Economic Forum i Davos talade om hur viktigt det är att vidta åtgärder mot klimathotet, kom rapporter om att rekordmånga privatflygplan väntas starta och landa på det näraliggande flygfältet denna vecka.

Politiker, näringslivsfolk och lobbyister använder allt större och dyrare flygplan. Det framgår av en ny analys av Air Charter Service som påtalar att antalet privatflygplan i världen har ökat med 11 procent det senaste året.

– Det verkar finnas en trend mot större privatflygplan, där tunga jetplan är populära, säger Andy Christie till brittiska Guardian.

Förra året registrerades mer än 1.300 privatflygplan i samband med mötet i Davos, som då var det högsta antalet sedan man började föra statistik över trafiken med privatflygplan.

En som inte flög utan medverkade via länk, något som journalister hånade, var USA:s utrikesminister Mike Pompeo.

Inför det pågående mötet med World Economic Forum har man publicerat en riskrapport om utmaningar för miljön, inklusive att anse misslyckanden med att begränsa klimatförändringarna som den största faran som världsekonomin har att möta.


The World Economic Forum’s global risk report, released ahead of this week’s meeting, identified environmental challenges, including the failure to mitigate climate change, as top of the list of dangers facing the world economy.