Sverige skulle få EU:s lägsta arbetslöshet. Det löftet gavs 2014 av S. Men nu ger man upp. Sverige har istället fallit i rankingen.

Det var inför valet 2014 som Socialdemokraterna lovade att Sverige skulle nå EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Då hade Sverige den 12:e lägsta arbetslösheten enligt Eurostat. Nu har vi rasat ner till plats 19. Av EU:s 27 medlemsländer.

Nu uppger statsministerns kansli att den utdragna regeringsbildningen och M/KD-budgeten inneburit att ”förutsättningarna förändrats”. Men ett alternativ hade ju varit att skjuta upp målet med ett år, till 2021, om man menade allvar.

Istället skrotar man målet helt och hållet. Det nämndes inte i regeringsförklaringen.

Ett skälet till att Sverige har fallit i rankingen är den stora invandringen.

”Det man har misslyckats med är tudelningen, skillnaden mellan de inrikes och utrikes födda”, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman till Dagens Industri.