Ett antal ledarskribenter har fått frågan, Vad kommer att bli 2019 års stora politiska stridsfråga? Flertalet tar upp migrationen men några från vänster tar upp arbetsrätten.

Det är Expressen som ställt frågan, och andra. Nederst kompletteras med synpunkt från Samtidens chefredaktör. Här är alla svaren.

– Migrationspolitiken. Den tillfälliga lagen går ut om ett halvår och partierna vet inte hur de ska göra.
PM Nilsson, Dagens industri (oberoende)

– Migrations- och integrationspolitiken kommer att dominera striden. Spänningen finns inbyggd i alla regeringsalternativ och i varje opposition.
Widar Andersson, Folkbladet (fristående socialdemokratisk)

– Diskussionen om regeringsbildningen kommer att fortsätta åtminstone i början av året, men oavsett var partierna landar kommer en del sannolikt att få utstå ”svekdebatter” under våren. Sedan går den tillfälliga migrationslagen ut i sommar, vilket tillsammans med att det är EU-val i maj gör att migration kommer att hamna högt upp på dagordningen.
Susanne Nyström, Eskilstuna-Kuriren (oberoende liberal)

– 2019 blir den svåra lågkonjunkturens år. Frågor om fördelningspolitik, vänster-högerfrågor, blir centrala: a-kassan, åtgärder mot arbetslöshet, finanspolitiska stimulansåtgärder.
Göran Greider, Dala-Demokraten (fristående socialdemokratisk)

– Nationalismen – den har växt sig starkare med flyktingkrisen och högerpopulistiska partiers framgångar på flera håll i Europa och Trumps USA. Nu hålls EU-val och starka krafter jobbar för de högerextrema, bland dem Steve Bannon. I Sverige ökar spänningen mellan liberaler och konservativa.
Heidi Avellan, Sydsvenskan (oberoende liberal)

– Synen på nationalismen och förhållandet till den auktoritära högern som SD. Här går skiljelinjen i svensk politik numera.
Helle Klein, Dagens Arbete (ägs av LO-fack)

– Det beror i hög grad på vilka som bildar nästa regering. Om Löfven lyckas göra upp med C och L – till priset av en uppluckrad arbetsrätt mer mera – öppnas sannolikt en nygammal front på vänsterkanten. Då kan vi få se ett nytt rosornas krig och ett vänsterparti som försöker profitera på missnöjet.
Anna Dahlberg, Expressen (oberoende liberal)

– Jag tror att det kommer bli strid kring arbetsrätten, beroende på de borgerligas politiska krav på uppluckring.
Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys

– 2019 års stora stridsfråga kommer inte att vara i Sverige utan i världen där den regelbaserade säkerhetsordningen är i gungning. I takt med president Trumps reträtt från avtal och multilaterala överenskommelser kommer rivande krafter att tillta i styrka. Rysslands agerande inger stor oro, stormvarning utfärdas för närliggande grannländer som Vitryssland och Ukraina.
Patrik Oksanen, Hudiksvalls Tidning (C)

Vad kommer att bli 2019 års stora politiska stridsfråga?
– Migrationen, både direkt och indirekt. Synen på migration kan omforma det politiska landskapet så att det konservativa block vi såg antydningar till genom riksdagens beslut om statsbudget för 2019, får tydligare konturer. Den utvecklingen skulle påskyndas om C och L ansluter sig till S.
Dick Erixon, Samtiden (socialkonservativ)