Inrikesministern Matteo Salvini överväger att dra fartygsbesättning inför domstol eftersom de inte sätter iland migranter vid närmaste kust, det vill säga Libyen, utan transporterar dem över Medelhavet till Europa.

Fartyget Sea Watch 3 tog upp 47 migranter vid Libyens kust 19 januari och har dem fortfarande ombord sedan de återvänt till Europa men inte har någon hamn att sätta iland dem. De ligger nu utanför Siciliens kust.

Italiens inrikesminister Salvini anklagar fartygets besättning för att äventyra människors liv genom att inte landsätta dem i närmaste hamn från räddningsplatsen. De så kallade räddningsfartygen plockar ofta upp migranter nära Afrikas kust och skulle därför kunna släppa av de räddade personerna där sedan man räddat dem från osäkra flytetyg. Men istället transporterar man migranterna tvärs över hela Medelhavet för att söka en hamn i Europa.

Inrikesministern har skrivit till Nederländernas regering och begärt att den tar ansvar för fartyget och dess agerande, eftersom det går under holländskt flagg.

Tack vare de tydligare reglerna som Italiens nya regering infört har de farliga resorna över Medelhavet minskat. Men vissa europeiska aktivister, som de som organiserat Sea Watch 3, fortsätter underlätta för människosmugglare som tjänar stora pengar på att sätta migranter i sjöodugliga farkoster utefter Afrikas kust. De kan göra det, eftersom smugglarna vet att europiska aktivister plockar upp dem i sina fartyg så fort de lämnat Afrikas stränder.

*

Se mer: SR, ANSA1, ANSA2,