Under lång tid har det varit mycket svårt att få tillstånd till kameraövervakning på allmän plats. Därför är det bra att biljettkontrollanter i kollektivtrafiken nu får utrustas med kroppskameror.

Det finns inom kriminologiska kretsar ett felaktigt fokus på personliga integriteten, som man hävdar blir kränkt av att det tas bilder medan man rör sig på allmänna platser.

Denna inskränkning är ju minimal, eftersom var och en som går ut på allmänna platser vet att man kommer att möta okända personer och vara synlig för dem man möter. Att då fångas på bild i en övervakningskamera eller i en kroppskamera buren av polis, väktare eller kontrollant är då ingen större inskränkning, om bilderna hanteras på ett rättssäkert sätt.

Det är ju här det funnits brister förut, då krogar kunnat sälja bilder av kändisar till medier. Det var ju dessa brister som behöver åtgärdas med stränga straff på missbruk, inte att utfärda tillstånd till kameraövervakning.

Efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 har fler börjat förstå hur viktigt det är med kameror. Gärningsmannen hade kanske varit på fri fot idag, om inte Stockholms tunnelbana haft så omfattande kameraövervakning att de snabbt kunde gallra fram Akilov på bilderna.

Nu har Stockholms Lokaltrafik också genomfört ett projekt med kroppskameror på biljettkontrollanterna som kan utsättas för hot av påkomna tjuvåkare.

Kamerorna slås på manuellt av kontrollanterna vid behov. Rutta Rusom, som jobbat som biljettkontrollant under flera års tid, berättar att kamerorna ökat tryggheten.

– Vi känner oss självklart tryggare med kameran, säger hon till SVT.

Redan nu öppnar Kristoffer Tamsons (M) för att förlänga och utöka projektet.

– Beskedet är att det fungerar så väl, att vi gärna ser framför oss att det här är något som vi breddar.

Det borde vara självklart att kameror finns med på allmänna platser och där oro och bråk kan bryta ut. I takt med att samhällsmoralen bryter samman och självbehärskningen tycks bli allt lägre, kan kameror istället fungera som spärrar hos våldsbenägna, eftersom de vet att de finns på bild och kan straffas för vad de gör.