EU-kommissionen föreslår att flera steg tas för att flytta beskattningsrätten från nationalstaterna till Bryssel.

”För kommissionen är inte frågan om det finns behov av att avskaffa nationella vetorätten i skattefrågor, utan en fråga om hur och när det ska ske”, skriver Financial Times i dag.

Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, kommer denna vecka att föreslå att EU stegvis fram till 2020 övergår till majoritetsbeslut i alla EU:s skattebeslut. Det skulle betyda en avgörande maktförflyttning till Bryssel om den nationella vetorätten avskaffas i skattepolitiken.

Kommissionen skriver att EU:s skattepolicy inte lever upp till sin ”fulla potential” och att man därför argumenterar för att kraven som den globala ekonomin ställer medför att det ”är tid att ifrågasätta traditionell nationell suveränitet” i dessa frågor.

Kommissionen attackerar det nationella självbestämmandet i dokumentet. ”Under många år har suveränitetsargumentet använts för att skydda specifika nationella intressen. Vissa medlemsländer har byggt sina ekonomiska modeller kring idén om konkurrerande skattesystem, designade att attrahera vissa aktiviteter och konsumenter”, skriver man.

I dokumentet som ska presenteras senare i veckan föreslår man en strategi (roadmap) för hur man stegvis kan avskaffa de nationella regeringarnas vetorätt i skattefrågor.

Med tanke på hur kontroversiellt det är i många länder att ytterligare inskränka medlemsländernas suveränitet, kommer kommissionen att möta hårt motstånd.

När företrädare för EU-länderna informerades om initiativet förra veckan ansågs det oklokt av kommissionen att ens lägga fram förslaget, eftersom det kommer att utnyttjas av nationalister och populister i EU-parlamentsvalet i maj.

Dokumentet ligger i linje med de förslag som de ivrigaste federalisterna diskuterat, som när franske presidenten Emmanuel Macron argumenterade för att de nationella finansministrarna borde avskaffas till förmån för en gemensam finansminister i Bryssel.