Bara man har goda intentioner så kan vi rädda världen. Så kan man sammanfatta politiken för flertalet riksdagspartier. Men det är en urgammal villfarelse.

Vår tids godhetsideologi leder helt fel och skapar ondska. De som säger sig vilja göra det goda underlättar ofta för de mest destruktiva krafterna i samhället.

Det gamla ordspråket ”Vägen till helvetet kantas av goda avsikter” är lika sant nu som när kommunismen sågs som lösningen på samhällsproblemen. Det som skulle bli det totalt jämlika samhället blev ett totalitärt och förtryckande helvete.

Godhet har åter vuxit fram som en övergripande ambition i politiken i västländerna. Nu med gränslös migration som den ultimata godheten.

I takt med att dessa tankebanor blivit dominerande inom alla samhällsetablissemang, har de folkliga reaktionerna hos dem som får betala priset börjat göra avtryck i valresultat i den demokratiska västvärlden.

En och annan inom etablissemangen har också börjat få upp ögonen för att de påstått goda besluten får onda konsekvenser. En är Hillary Clinton, som fick sin dröm om Vita huset krossad av just de väljare som tröttnat på godhetens hyckleri inom politiken. Före jul gjorde hon uppmärksammade uttalande om att Europa måste minska invandringen.

”Jag beundrar de mycket generösa insatser som gjordes av ledare som Angela Merkel, men jag tror att det är rimligt att säga att Europa har gjort sitt och måste sända ett mycket klart budskap: ’vi kan inte fortsätta att ge skydd och stöd’,” sa Hillary Clinton.

Folklivsforskaren Dan Korn menar i en analys för tidskriften Kvartal att hennes uttalande är minst lika uppseendeväckande ur ett djupare, filosofiskt perspektiv.

När människor inte vill leva upp till politikens fantasi om människans godhet betyder inte det att man är ond. De som inte har så mycket att dela med sig av, har legitima skäl att inte vara intresserade av att ge bort stor del av den europeiska eller svenska välfärden till människor från andra delar av världen.

Dan Korn tar stöd av Karl Marx som inte trodde att människorna ville varandra väl, utan att alla i grunden är egoister som vill tjäna så mycket pengar som möjligt på andras bekostnad. Också Bibeln förklarar att egoism motiverar människor.

Ändå förlitar sig dagens politiska makthavare på godheten och därför driver man en politik som är gjorda för att utnyttjas av bedragare och skurkar. De som då råkar mest illa ut är samhällets svagaste, skriver Korn som menar att politiken istället krasst måste utgå från att alla inte är snälla.

För mig är detta så självklart att jag tycker det tangerar barnsagornas nivå. Men uppenbarligen befinner sig västvärldens opinionsbildning på barnstadiet. Då behöver vi lyfta nivån, och föra en diskussion om vår verkliga syn på människan och hennes natur.

Här finns gott om klokskap från svunna tider. Filosofen Thomas Hobbes menade på 1600-talet att ett samhällskontrakt måste upprättas så att människor tvingas uppfylla skyldigheter för att kunna tillgodogöra sig rättigheter. Men även samtida filosofen John Locke som mer trodde på människans godhet insåg att samhällskontrakt krävs mellan stat och medborgare, så att man konkret kunde ge staten vissa mandat mot att individerna fick frihet.

Det migrationen manifesterar är att dagens politiker inte respekterar filosofin om samhällskontraktet. De som betalar skatt till staten får se hur makthavarna delar ut skattemedlen till andra än dem som betalt in dem och underordnat sig skyldigheterna mot staten.

Den godhet dagens etablissemang säger sig tjäna har alltså en så usel filosofisk grund att den avvisas av såväl socialisten Marx, konservative Hobbes och liberale Locke.

Inte undra på att vår civilisation har problem…