I riksdagsdebatten på onsdagen lovade Jimmie Åkesson att föra en offensiv opposition mot den vänsterliberala regeringen. Det var ett av få klara beskedet som debatten gav, eftersom de flesta vill röra till begreppen.

Från och med nu kommer vi att uppleva hur de flesta partier försöker att sitta på flera stolar samtidigt.

Regeringsunderlaget vill vara opposition
C, V och L vill framstå som opposition även om de är stödpartierna som är regeringens absolut nödvändiga underlag.

Regeringspartier vill skylla på stödpartier
S och MP kommer att sänka skatterna för de som tjänar allra mest, men vill ändå framstå som vänster stående på de mest utsattas sida. När man inför marknadshyror heter det att man inte vill, men måste pga den parlamentariska situationen.

Oppositionspartier vill inte samlas
M och KD utgör opposition mot den vänsterliberala regeringen tillsammans med SD, men vill inte se det nya landskapet. M och KD vill hellre göra upp med C och L som bytt sida.

Garanten
Den ende som intar en tydlig och klar position i riksdagsdebatten är Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson. Han är i opposition. Han lovar en offensiv granskning av regeringen.

Inför nästa val kommer väljarna att kunna välja mellan ett vänsterliberalt regeringsalternativ och ett konservativt alternativ.

”Vi är en offensiv opposition mot slapphänt hantering av brottslighet, mot kravlös splittrande integrationspolitik, mot ansvarslös migrationspolitik, mot skattesänkningar för de rikaste på bekostnad av de sjuka”, sa Åkesson.

Ansvarsutkrävande viktigt i demokrati
Därmed ser Åkesson till att ett av demokratins grundkrav finns: att svenska folket har ett alternativ till nuvarande regering att rösta fram och därmed kunna avsätta sittande makthavare.

Det är farligt när partier försöker sitta på flera stolar samtidigt. Det gör det svårt att utkräva ansvar. S, C, V, L och MP kommer att ta åt sig av eventuella framgångar i januariöverenskommelsen, JÖK, medan man kommer att försöka smita ifrån ansvar i politiska misslyckanden.

Det finns en stor risk att väljarna tar avstånd från politiker som inte tar sitt ansvar och att man gör det genom att inte gå och rösta. Respekten för demokratin kan sjunka.

Därför borde de fem partier som ingår i regeringsunderlaget tydligt ta ansvar för regeringens politik i sin helhet. Det är S, C, V, L och MP som tillsatt regeringen och då har de en moralisk och demokratisk skyldighet att inför folket ta ansvar för den politik denna regering genomför.

Då kan väljarna i nästa val avgöra om man vill ge dem nytt förtroende eller välja att lyfta upp oppositionen till regeringsmakten.