Högsta domstolen konstaterar att tre SVT-medarbetare gjorde sig skyldiga till människosmuggling när de 2014 tog med en 15-åring från Grekland till Sverige. Ändå publicerar man och håller gärningsmännen bakom ryggen.

HD anser att de gjorde sig skyldiga till ett brott av normalgraden och att de ska dömas till villkorlig dom och dagsböter motsvarande ett straffvärde om en månads fängelse, skriver domstolen på sin hemsida.

15-åringen användes i SVT-serie för att propagera för öppna gränser och fri invandring. När teamet med ynglingen fått filma budskap de ville ha, tog de med honom till Sverige, trots att han kunnat söka asyl i en rad länder på vägen.

I tidigare instanser, tingsrätt och hovrätt, dömdes de tre SVT-medarbetarna till 75 timmars samhällstjänst för människosmuggling.

SVT ställer upp på de kriminellt dömda männen, enligt uttalande från kommunikationsdirektören. Man har också valt att ge stor spridning åt den brottsliga handlingen ”eftersom den var en viktig illustration till den akuta flyktingsituationen i världen”.

Det heter också att de inte agerat ”för egen vinning”. En något märkligt slutsats om ett PR-jippo för en kontroversiell partipolitisk riktning som vill ha öppna gränser. Uppmärksamheten är värd många miljoner kronor för de politiska intressen som de tre dömda sympatiserar med.

De tre har inte tagit på sig försörjningsansvaret för den yngling man smugglade till Sverige. Det ansvaret får svenska skattebetalare stå för, liksom för deras rättegångskostnader, eftersom SVT erbjudit sig att stå för dem.