Den svenska demokratin har blivit starkare med Sverigedemokraternas framväxt. Valdeltagandet har ökat. Politiska debatten har tvingat närma sig verkligheten eftersom SD har tagit upp perspektiv som de gamla partierna vill tiga om.

Samhällsdebatten svämmas över av skräckscenarier om vad Sverigedemokraternas ökade väljarstöd betyder. Från vänsterhåll hävdas att demokratin är hotad.

Varje gång någon säger så, kontrollerar jag vilka underlag man har för att göra så långtgående och drastiska uttalanden. Varje gång är svaret detsamma: inga underlag överhuvudtaget! Inte fakta, inga belägg, bara lösa spekulationer, påhitt och hjärnspöken.

Det har talats om ”rötter”, men ingen har kunnat belägga att partiet någonsin har tagit beslut som ligger utanför demokratins ram. Vad man kommer släpande med är enskilda personer. Varje gång partiet ska smutskastas är det med ”exempel” i form av vad enskilda personer sagt och gjort. Men ett parti är inte någon enskild person, utan en organisation som i demokratisk ordning antagit politiska program om den politik man står för.

När man tar en valsedel för Sverigedemokraterna, eller för något annat parti, är det på dessa program och den intriktning partiet förmedlar som är det man röstar på. Inte på vad någon enskild person sagt för 30 år sedan.

Men så behandlas Sverigedemokraterna i medierna och debatten.

Om det är rätt att döma ett parti efter enskildas förehavanden, måste Socialdemokraterna vara ett hot mot demokratin, såväl för deras rötter i eftergiftspolitiken under andra världskriget som för hur SSU nu blir av med offentliga bidrag eftersom man inte lever upp till demokratiska krav.

Då måste Miljöpartiet vara ett hot mot demokratin eftersom man låtit islamister som föraktar demokratin nå höga positioner i staten. Bostadsminister Kaplan fick avgå sedan hans samröre med turkiska islamister avslöjats. Är Kaplan synonym med varje miljöpartist? Ja, menar de som skuldbelägger SD för enskilda personers åsikter.

Då är Centerpartiet ett hot mot demokratin, eftersom man på valbar plats till riksdagen nominerat en person som på samma sätt som Kaplan hade kopplingar till islamister. Centerpartiet utsåg nämndemän i Solna som tillämpade sharia istället för svensk lag i tingsrätten. Är dessa representativa för Centerpartiets syn på rättsstaten? Ja, måste de anse som skuldbelägger SD.

Så där kan vi hålla på. Lyfta fram enskilda fall med kopplingar till riksdagspartier. Antingen är dessa enskilda fall avgörande för vad partiet går för, eller så är de inte det. Det kan inte vara så att de bara räknas i Sverigedemokraternas fall.

Självfallet är det inte dessa enskilda stollar som skrämmer de etablissemang som systematiskt svartmålar Sverigedemokraterna.

Nej, det som gör partiet så omstritt är att det utmanar den vänsterliberala hegemonin. SD har alltid förespråkat minskad invandring eftersom Sverige inte klarar av stora volymer. En åsikt som allt fler svenskar delar. SD har alltid förespråkat auktoritet istället för flum i skola och i fråga om lag och ordning. I skolan ska studiero råda, de som stör den ska avlägsnas. På gator och torg ska trygghet råda, de som stör den ska fängslas eller i vart fall tydligt och bestämt tillrättavisas.

Denna strävan efter att värna auktoriteter har stämplats som strävan efter ett auktoritärt samhälle. Men auktoritet i form av att lärarna har makten i klassrummet och polisen makten över ordningen i samhället, är något helt annat än ett auktoritärt styrelseskick som förbjuder opposition och debatt.

Och auktoritet borde, vilket också ligger i ordets betydelse, utövas med allmänt accepterad legitimitet. Men vänstern och liberaler har sedan 1968 undergrävt allt vad auktoriteter heter. Det har lett till ett samhälle där respekten för andra har förfallit. Skolorna är i anarki där eleverna inte får den studiero som krävs, åtminstone för de som kommer från hem utan studievana. I samhället har våldet fått eskalera eftersom polisens auktoritet undergrävs. Det gör att antalet våldsoffer växer, liksom otryggheten. Allt färre kvinnor vågar gå ut i sitt egen bostadsområde utan att känna oro för våld.

Ska det vara så? Även de som avvisa auktoriteter förnekar att de vill ha ökad oro och otrygghet. Men deras värderingar leder obevekligen i den riktningen. Det är denna utveckling som Sverigedemokraterna utmanar.

Det är en maktkamp om vilka värderingar som ska råda.

Demokrati betyder folkstyre. Folket ska styra. Folket ska välja. Hittills har väljarkåren haft begränsade möjligheter i sitt val. Med Sverigedemokraterna kan man nu välja bort flummet. Återupprätta auktoriteter inom sina naturliga ramar. Återskapa tryggheten. Sverigedemokraterna är ett alternativ på riktigt. Därmed vidgas medborgarnas makt och valfrihet. Därmed stärks demokratin.

Men de gamla etablissemangen anser sig ha rätt till makten. För dem är Sverigedemokraterna en fruktansvärd provokation. En kraft som hotar deras makt. Därav deras fräsande om att ”demokratin är hotad”. Med det menar de egentligen ”vår makt är hotad”. Glöm aldrig det!