Socialtjänsten i Göteborg vill inte straffa de återvändande IS-krigare som deltagit i våldtäkter, kidnappningar och ritualmord. Man vill få dem att må bra.

I en intervju för TT ursäktar socialtjänsten i Göteborg de cirka 150 IS-krigare som återvänt till Sverige från Syrien. De reste från ett liv i utanförskap, med arbetslöshet, missbruk och kriminalitet och är nu tillbaka i ett liv i samhällets utkanter.

Dessa IS-krigare, som deltagit i massmord, våldtäkter och plundringar, vill nu bara få tillvaron att fungera igen i Sverige. Enligt socialsekreterare i Göteborg som arbetar med gruppen, handlar det om att bygga upp en tilltro till samhället igen, att inte vilja straffa utan att få dem att må bra och bli hyggliga medborgare, skriver TT.

Tar inte avstånd
Andra i myndighets-Sverige ser dock risker med återvändarna.

– Den farligaste gruppen är de som fortfarande är radikaliserade och inte vill ha med myndigheterna att göra. Tyvärr är det också den grupp som vi vet minst om, säger Yassin Ekdahl, psykolog och tidigare kommittésekreterare hos Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Flera är fortsatt anhängare av den våldsbejakande ideologin.

– De återrapporteringar jag får är att man mer står kvar i sin ideologi, det är färre som tar avstånd, säger Christoffer Bohman, polischef i Järva. I hans område återfinns flera av dem som återvänt.

Kvar i kriminalitet
Än fler av dem som reste levde med missbruk och kriminalitet.

– De har i stort sett gått tillbaka till livet de lämnade. Någon var inne i ett missbruk och har återfallit i det, en annan har dömts för olika typer av småbrott, det finns familjer som man försökt återetablera men där vi har anmälningar om bedrägerier, stölder och sådana saker, säger Fredrik Malm, kommunpolis som jobbar mot radikalisering i Örebro.

Varför dessa IS-krigare inte har ställts inför rätta för det våld som de varit delaktiga i inom ramen för IS extrema övergrepp mot civila, framgår inte i TT:s rapportering.