POLITIK. MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, sänker statsbidraget till SSU Skåne för 2019. Detta med hänvisning till allvarliga demokratiska brister. I höst har skandalerna i ungdomsförbundet avlöst varandra, då SSU Skåne i stort tagits över av islamister.

Avslöjanden om islamism, homofobi, odemokratiska uttalanden och agerande har avlöst varandra under hösten. Ungdomspartiet har i stort sett kapats av islamister, långt från arbetarrörelsens värderingar. I november lämnade SSU Skånes ordförande, Mansour Ahmed, sin post.

Idag meddelar MUCF hur statsbidragen till Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, ska fördelas för 2019. Beslutet från MUCF innebär att SSU Skåne kommer att räknas bort från det totala bidraget som SSU får, vilket innebär en minskning med ungefär 60 000 kronor.

Myndigheten gör bedömningen att SSU:s distrikt Skåne har allvarliga brister när det gäller demokratisk uppbyggnad, bland annat när det gäller styrelsearbete. Myndighetens granskning av verksamheten gäller verksamhetsåret 2017.

MUCF tycker dock att Riksförbundet SSU har agerat tillfredsställande rörande situationen i Skåne. Därför påverkas inte riksförbundets bidrag.

Läs mer om SSU-skandalen här , här och här.