Endast Sverigedemokraterna ligger tydligt över valresultatet i Demoskops decembermätning, med hela 3,2 procentenheter. Mest har Liberalerna tappat.

Fem partier minskar med mellan 0,2 och 1,1 procentenheter. Socialdemokraterna har fått minsta möjliga ökning, 0,1 procentenhet jämfört med valresultatet. Vänsterpartiet står helt still.

Intressant är att Centerpartiet nu inte växer. Kurvan har istället börjat peka nedåt, enligt mätningen som publiceras av Expressen.

Sverigedemokraterna ligger på 20,7 procentenheter, vilket är klart över valresultatet. Det kan också jämföras med Demoskops sista mätning före valet, 4 september, då partiet fick 18,2 procent. Sverigedemokraterna har alltså ökat också jämfört med institutets egna mätning i anslutning till valet.

TABELL
Demoskop december (jmf m valresultatet)

Socialdemokraterna: 28,4 (+0,1)
Sverigedemokraterna: 20,7 (+3,2)
Moderaterna: 18,9 (-0,9)
Centerpartiet: 8,4 (-0,2)
Vänsterpartiet: 8,0 (0,0)
Kristdemokraterna: 5,8 (-0,5)
Liberalerna: 4,4 (-1,1)
Miljöpartiet: 4,1 (-0,3)
Övriga: 1,3 (-0,2)
Osäkra: 5,4

Undersökningsperiod: 27 november – 4 december 2018. Antal genomförda intervjuer: 1 616 intervjuer varav 1000 per telefon och 616 via webb.