Förändringarna i SCB:s stora partisympatimätning är små jämfört med valet. Endast två partier har statistisk säkerställd ökning, S och SD. Miljöpartiet ligger precis på spärren och L just ovanför.

Partier som behöver oroas över mätningen är Miljöpartiet och Liberalerna som är nära att åka ur riksdagen. Moderaterna kan andas ut, deras minskning är liten och inom felmarginalen. Centerpartiet ligger helt still, enligt SCB.

Det kan påpekas att SCB historiskt har överskattat Socialdemokraterna och underskattat Sverigedemokraterna. Nu ökar S med 2,2 procentenheter i denna mätning, medan SD ökar med 0,8.

Mätinstituten är oeniga om det är M eller KD som förlorat väljare till SD. Enligt vissa mätningar har KD ökat, men i SCB minskar KD medan M inte uppvisar en statistiskt säkerställd minskning.

Av nettoflödet mellan partierna kan man se att Moderaterna och Kristdemokraterna tappat väljare till Sverigedemokraterna, men Moderaterna har vunnit väljare från Liberalerna.

Väljaropinionen är med andra ord trögrörlig trots en stökig politisk höst.