POLITIK. Med Sverigedemokraternas hjälp röstades Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag igenom under onsdagen. Därmed blir det den statsbudgeten som styr under nästa år. Bland annat väntas rejäla nedskärningar på Arbetsförmedlingen, något som får myndigheten att bäva.

Kommande nedskärningar på Arbetsförmedlingen har kritiserats av Socialdemokraterna och myndigheten själv,  sedan innehållet I M-KD-budgetförslaget blev känt för någon dag sedan.

I riksdagsdebatten innan budgetomröstningen beskrev även Oscar Sjöstedt, ekonomisk politisk talesperson för SD, Arbetsförmedlingen som ”vansinnigt ineffektiv” och sa att han vill avskaffa det ”inferno av subventioner som har präglat regeringens politik, som ”skattesubventionerade låtsasjobb”.

När SD:s egna budgetförslaget fallit, valde Sverigedemokraterna att släppa fram M-KD-förslaget.

Det betyder att det är den budgeten som kommer att gälla under 2019, oavsett vilken regering det blir.

Servettskiss
Stefan Löfven har kallat förslaget för ”direkt ansvarslöst” och ”en servettskiss”, som det inte går att regera utifrån.

– Man kan inte styra landet på en servettskiss. Det kommer att uppstå en mängd frågor om vad det får för konsekvenser, som de som får igenom sin motion inte kommer att kunna svara på, säger han.

Anledningen till utspelet är att budgetförslaget är tunnare än en statsbudget, 28 sidor jämfört med flera tusen. De 28 sidorna som kritiseras av socialdemokraterna är dock bara ett tillägg till statsbudgeten och kan inte jämföras med en fullödig statsbudget. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson avfärdade kritiken.

– Det är trams. Alla våra förslag är väl genomarbetade och genomtänkta. När jag hör Stefan Löfven känner jag att det är en person som räknar med en förlust i kammaren i dag, han låter som en dålig förlorare helt enkelt, sa hon.

Arbetsförmedlingen
I en intern rapport från Arbetsförmedlingen som SVT tagit del av beskrivs konsekvenserna av Moderaternas budgetförslag.

”Totalstopp för extratjänster. Stopp för insatser till tusentals arbetslösa. Färre nyanlända och personer med funktionsnedsättning ut i arbete.”

Det blir neddragning både på insatser för arbetslösa och för de anställda. En övertalighet på själva myndigheten skulle leda till att uppemot 1 700 personer kan få sluta.

Detta är impopulärt på myndigheten, som beskriver att ”förutsättningarna för att hålla tillbaka långtidsarbetslösheten försämras” och varnar för att man i en avmattad konjunktur nästa år ”riskerar att ytterligare förstärka obalansen på arbetsmarknaden och på sikt öka risken för fler långtidsarbetslösa”.

Myndigheten beräknar att jämfört med regeringens vårproposition kommer 4 500 färre arbetslösa att få arbetsmarknadspolitiska insatser och program. Det blir också totalstopp för nya extratjänster och så kallade moderna beredskapsjobb, samt att andra subventionerade anställningsformer kommer att minska rejält.

Arbetsförmedlingen varnar i rapporten för försämrade resultat jämfört med myndighetens mål och uppdrag, bland annat för nyanlända och personer med funktionsnedsättning. 3 000 färre av de nyanlända som omfattas av etableringsprogrammet kommer i arbete och 2 000 färre funktionsnedsatta kommer ut i jobb.

– Jag utgår från att siffrorna kommer att justeras, eftersom konsekvenserna inte överensstämmer med intentionerna, sa Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar.

Moderaterna står upp
Moderaternas Elisabeth Svantesson försvarade prioriteringen och påpekade bristen på resultat hos AF.

– Det är ingen hemlighet att Alliansen vill se en vassare och mindre statlig myndighet. Intentionen med vår politik är inte att färre ska få mindre hjälp utan att fler ska få ett jobb. Då måste pengarna gå till sådant som ger resultat.

Skandaler och misslyckanden

– Trots att Arbetsförmedlingens anslag har ökat dramatiskt under senaste årens högkonjunktur har resultaten uteblivit. Samtidigt har en rad skandaler och misslyckanden uppdagats, säger Svantesson.

Med M:s budgetförslag kommer programanslagen ändå vara dubbelt så stora som under finanskrisen 2009.