I riksdagens budgetdebatt argumenterade Oscar Sjöstedt (SD) för att inta den allra högsta ambitionsnivån i att stärka polisen och rättsväsendet, högsta ambition i att avveckla de växande vårdköerna. Och håller en synnerligen restriktiv linje i migrationspolitiken.

Sverigedemokraterna prioriterar som tidigare lag och ordning. Mer resurser tillförs rättsvårdande myndigheter. Men med tanke på den ekonomiska utvecklingen låg fokus på andra mer mjuka frågor.

– Jag kallar vår budgetpolitik för offensiva reformer i defensivt syfte. Vad jag menar med det är att vi behöver stå väl rustade när konjunkturen väl vänder nedåt. Det handlar om att stärka löntagarna, företagarna och kommunerna. Och det är oroväckande att en tredjedel av arbetskraften står utan arbetslöshetsförsäkring, sa Oscar Sjöstedt.

Därför föreslår Sverigedemokraterna att a-kassan förstatligas och görs avgiftsfri. Dessutom betonar man välfärden.

– Vi skjuter till de resurser som behövs för att stärka arbetsvillkoren inom vård och omsorg. Det handlar bland annat om alla de offentligt vårdanställda som jobbar deltid mot sin vilja, och som alltså vill jobba mer. De ska få den rätten. Det handlar också om utbildning på betald arbetstid.

Det innebär ökade kostnader, vilket Sjöstedt kommenterade med att partiet prioriterar de områden han nämnt, och därför måste prioritera ner annat.

– Givetvis är det här satsningar som kostar. Men jag är övertygad om att det skulle kosta desto mer att inte genomföra de här satsningarna.

– Vi vill skära ner på en dyr migrations- och integrationspolitik, på en kostsam och vansinnigt ineffektiv arbetsförmedling och så klart på att avskaffa det inferno av subventioner som har präglat regeringens politik: solceller, elcyklar, vindkraft, för att inte tala om alla skattesubventionerade låtsasjobb.

Satsning på de med lägst inkomster
Socialdemokraternas vice ordförande i Finansutskottet, Fredrik Olovsson , replikerade på Sjöstedt och hävdade att höginkomsttagarna tjänar mer på SD:s politik än låginkomsttagare.

– Den lägsta inkomstgruppen stärks nästan fyra gånger så mycket som de med högst inkomster. De med högst inkomst stärks med 0,8 procent och de men lägst med 3,3 procent. Dessutom är ju Socialdemokraterna beredda att avskaffa värnskatten som gynnar dem som tjänar allra mest, svarar Sjöstedt

Oscar Sjöstedt var tydlig med att Sverigedemokraterna kommer att rösta på sitt eget budgetförslag i riksdagen. Det är när detta fallit, som man har att välja mellan ett dåligt regeringsförslag och ett någorlunda hyfsat budgetalternativ från M-KD. Och därmed väljer det sistnämnda i slutvoteringen.