Äntligen! Sverige har varit ett av få länder där tiggeri inte bara varit tillåtet utan också haft starkt stöd i etablissemangsmedier och gamla partier. Men nu har Högsta förvaltningsdomstolen givit Vellinge kommun rätt att införa tiggeriförbud.

Sverigedemokraterna har länge arbetat för tiggeriförbud medan andra partier motarbetat ett sådant. Och inte minst i medierna försvaras tiggeriet. På lokal nivå har dock flera försök gjorts för att införa förbud mot tiggeri, försök som stoppats av högre instanser.

Men idag kom utslag från Högsta förvaltningsdomstolen som ger klartecken för lokalt förbud mot tiggeri i skånska Vellinge kommun.

Domstolen menar att kommuner själva är bäst lämpade att upprätthålla ordningen i kommunen och definiera vad som är en ordningsstörning.

Det beslut i Vellinge som prövats är förbud mot tiggeri på vissa avgränsade platser i kommunen som man motiverar med att kommuninvånare tycker att det är obehagligt att gå till affärer där tiggare sitter. Kommunen har också hävdat att tiggare orsakar störningar genom ”upprepad urinering och nedskräpning på allmän plats”.

Tidigare instanser som prövat Vellinges införande av tiggeriförbud i den lokala ordningsstadgan har ansett att kommunen inte lyckats visa att tiggeriet stör den allmänna ordningen.

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver såväl kammarrättens dom som förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan.

”Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Förbudet har getts i ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det saknas anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen.

Äntligen! Det är på tiden att tiggeri får motarbetas på offentliga platser. Det är ett exempel på politik där Sverigedemokraterna har gått före, länge motarbetats hård för att sedan kunna se sin politiska riktning förverkligad. Till och med Stefan Löfven (S) välkomnar nu domstolens utslag.

Men detta räcker inte. Domstolen tillåter tiggeriförbud därför att det är begränsat. Vi behöver ett nationellt tiggeriförbud som gör det tydligt att detta sätt att agera på allmänna platser inte är tillåtet. Tryggheten måste stärkas. Tiggeriförbud är långtifrån det enda steget, men ett av många åtgärder som behövs för att upprätthålla ordningen och tryggheten i landet.