I hovrätten friades en syrisk man som i Värmland gift sig med 13 årig flicka. Skälet är att äktenskapet enligt muslimsk tradition inte fullbordats med samlag. Åklagaren vill nu att riksåklagaren ska begära prövningstillstånd hos Högsta domstolen för att få mannen fälld.

Den 13-åriga flickan flydde från släktens fest på flyktingboende i Årjäng och slog larm till polisen 2015. Hon kände sig hotad till livet och berättade att hon hållits instängd och kontrollerad för att hon satte sig emot att bli bortgift. Hon omhändertogs av socialen enligt LVU, Lagen om vård av unga och bor sedan dess på hemlig ort.

Hovrätten för Västra Sverige dömde i tisdags föräldrarna till villkorlig dom, men friade mannen. Domstolen ansåg det bevisat att föräldrarna tvingat flickan till giftermål, men friar mannen eftersom äktenskapet inte hade fullbordats med samlag enligt familjens muslimska regler.

Kritik
Domen har fått stark kritik. Brottsofferjouren i Värmland anser att rätten borde ha behandlat fallet enligt svensk lag, där det är tydligt att man inte får gifta sig med ett barn.

– Svenskt rättsväsende och hela samhället måste sluta vara så himla naiva och blåögda. Vi måste faktiskt se att det här förekommer, att det är ett problem för de som blir utsatta och vi måste sätta ner foten och säga att detta är inte tillåtet i Sverige, säger Monika Ekström vid Brottsofferjouren till SVT.

Muslimsk sed går före svensk lag
Också åklagaren i målet är kritisk till att hovrätten har följt syriska seder istället för svenska lagar. Mannen som ingått avtal om giftermål borde också dömas.

Enligt hovrätten hade det krävts att åklagaren bevisat att mannen utnyttjat flickans utsatta belägenhet för att få honom fälld.

– Det är klart att föräldrarna har ju mer inflytande över flickan än vad han har, men han är ju medveten om vad han skriver på: ett kontrakt om en 13-årig flicka. Det tycker jag räcker, säger åklagaren Pia Hammar.

Hon framställde till hovrätten att mannen borde döma för fullbordat brott, det vill säga äktenskapstvång och inte försök till äktenskapstvång som tingsrätten gjorde. Men hovrätten ändrade istället domen till förberedelse till äktenskapstvång.

– För att kunna döma till fullbordat brott krävs att man har utnyttjat flickans utsatt belägenhet, och det finner vi styrkt. När det gäller äktenskapet ska det vara en äktenskapsliknande förbindelse enligt reglerna som gäller i gruppen. I det här fallet är det muslimer från Syrien, säger hovrättsrådet Anna-Karin Karlbom.

Ett samlag hade krävts för att rättens skulle döma för fullbordat brott, eftersom det är vad som krävs enligt familjens regler, menar hon.

Åklagare vill ha prövning i HD
Åklagaren kontrar med att det har skrivits ett äktenskapskontrakt, och därmed är brottet fullbordat. Flickan hann fly innan samlag kunde äga rum.

När riksåklagaren avgör om man ska begäras prövningstillstånd är oklart.